Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz17:3018:00Droga człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Celem wystąpienia jest przedstawienie odniesienia człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcela. Na początku pokrótce charakteryzuję antropologiczne założenia, z których wychodzi Marcel. Zaznaczam, że człowiek jest rozumiany przez Marcela jako nierozdzielna jedność duszy i ciała. Stosunek „ja” do ciała nie jest stosunkiem posiadania. Przeciwnie, człowiek poprzez własne wcielenie partycypuje w tajemnicy bytu, w całości istnienia. Żywa, dynamiczna rzeczywistość ogniskuje się natomiast w relacjach międzyosobowych, dlatego w następnym kroku, podkreślam wagę relacji dialogicznych w myśli Marcela. Otwarcie na innego człowieka ma charakter źródłowy. Autentyczny stosunek do drugiego człowieka zasadza się na pragnieniu więzi i bliskości (Ty), nie zaś obojętności czy możliwej użyteczności (On). Tylko w relacji bezpośredniej, bezinteresownej może zrodzić się autentyczna miłość, która polega na bezwarunkowej, absolutnej afirmacji innego człowieka. Jednakowoż relacja wsparta o doświadczenie miłości jest zawsze zagrożona poprzez szeroko rozumiane zło: poczynając od możliwości odejścia, unieważnienia miłości, na przekreślającej wszystko śmierci skończywszy. Dlatego nieodłączne od miłości są wierność i nadzieja. To właśnie one stanowią głębokie świadectwo transcendencji, swoiste „dowody” na istnienie Boga. Wierność jest tym aspektem miłości, który świadczy o jej niezłomnym i niepodważalnym charakterze. Nadzieja natomiast otwiera na perspektywę przeżycia śmierci, co świadczy o nieśmiertelności i realności miłości. Droga człowieka do Boga jest zatem drogą konkretnej, wiernej i pełnej nadziei miłości do innych osób. Kończąc, charakteryzuję Marcelowską koncepcję Boga. Zaznaczam, że Boga nie można w żaden sposób stematyzować, jest On nieskończoną tajemnicą, absolutnym Ty, „gwarantem” miłosnej komunii osób. Nie można zatem o Nim orzekać na sposób abstrakcyjny. Jest On dostępny jedynie temu, kto autentycznie kocha, a kochając, zwraca się do Niego w bezpośredniości zaufania.

dzień i godzina

(środa) 17:30 - 18:00

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr Andrzej Słowikowski

Instytut Filozofii i Socjologi PAN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X