Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz10:3011:00Doświadczenie Innego: Postkolonialne konfiguracje rasizmudr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Uzyskiwany jednostkowo i zbiorowo obraz świata uwikłany jest w kategorię rasy, tj. psychofizyczną charakterystykę określającą ludzką konstytucję, której istotnym, emblematycznym elementem jest kolor skóry oraz związany z nim kontekst etno-społeczno-kulturowy będący źródłem uprzedzeń i dyskryminacji. Przeciętny podmiot poznający funkcjonuje zazwyczaj w warunkach względnie jednolitych rasowo, chyba że najbliższe otoczenie (rodzina i społeczność) informuje go wcześniej o wielości ras i kultur oraz możliwości ich mieszania się (metysażu). Światopogląd uzyskiwany w społeczeństwach jednolitych rasowo i kulturowo odzwierciedla najczęściej dominację rasy białej, którą jej przedstawiciele uzyskali historycznie w świecie Zachodnim/ Euro-amerykańskim, także w drodze podbojów kolonialnych. Hegemoniczna pozycja rasy białej przejawia się w uznanej Wiedzy, która gdy traktowana jako uniwersalna, okazuje się transparentna (przeźroczysta) wobec tej uzyskiwanej przez ludzi nie-białych/kolorowych, tym samym okazuje się ona „ślepa” na doświadczenie Innego. Rozpoznanie takiej sytuacji jest możliwe jedynie wobec uznania doświadczenia będącego udziałem reprezentantów mniejszości nie-białych, np. rasy czarnej. W szczególności idzie o rozważenie perspektywy uzyskanej w ramach „egzystencjalnego eksperymentu”: niejako wejścia w skórę Murzyna Amerykańskiego przez Johna H. Griffina oraz jego zawiłej tożsamości dobitnie przedstawionej przez Jamesa Baldwina, obok wczesnych przypadków literatury nurtu Negritude: Aime Cesaire’a, Frantza Fanona oraz szeroko rozumianych Studiów Afro-brytyjsko-amerykańskich (Black Studies): Achille’a Mbembe czy Paula Gilroya i Charlesa Millsa, włączających myśl feministyczną: Patricii Hill Collins, Angeli Davis oraz publicystykę: Audre Lorde, bell hooks, Reni Eddo-Lodge i in. Przedstawione perspektywy Innego posłużą do rozpoznania znaczenia kategorii rasy i rasizmu w filozofii współczesnej.

dzień i godzina

(Piątek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG

Politechnika Gdańska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X