Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0017:30Czym jest pentekostalizacja? Etyczne aspekty współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwadr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Pentekostalizacja oznacza niezwykle szybki wzrost liczebny różnego rodzaju wspólnot zielonoświątkowych oraz proces stopniowego przekształcania wielu innych chrześcijańskich Kościołów i związków wyznaniowych w jedną uniwersalną odmianę chrześcijaństwa charyzmatycznego w wymiarze globalnym. 

W konsekwencji tego procesu, szczególnie w Afryce czy Ameryce Południowej, na gruncie tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich rodzą się nowe wspólnoty, związki wyznaniowe lub sekty o charakterze charyzmatycznym i zielonoświątkowym. Proces głębokiej transformacji na poziomie głoszonej doktryny czy praktykowanych form życia religijnego dokonuje się także wewnątrz tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich. Tak rozumiana pentekostalizacja dotyczy także Kościoła katolickiego na całym świecie – w tym także wielu środowisk katolickich w Polsce – oraz zdecydowanej większości denominacji protestanckich (anglikanizmu, luteranizmu, wspólnot episkopalnych, metodystycznych i baptystycznych, tzw. wolnych Kościołów chrześcijańskich itp.). 

Zagadnieniu pentekostalizacji poświęca się w wielu krajach coraz więcej publikacji, projektów badawczych czy konferencji naukowych, które usiłują zdiagnozować to zjawisko i ukazać jego konsekwencje kulturowe, moralne, społeczne czy polityczne.

Celem wystąpienia jest ukazanie najważniejszych elementów globalnego procesu uzielonoświątkowienia religii chrześcijańskiej oraz analiza wybranych aspektów etycznych tego zjawiska, które coraz częściej jest nazywane nową Reformacją.

 

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 17:30

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr Paweł Pijas

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X