Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:4512:15zmiana terminuCzyje jest zdrowie publiczne? O normatywnych podstawach etyki zdrowia publicznegodr Zbigniew Zalewski (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

Pytanie o sposób rozumienia podmiotu zdrowia publicznego jest kluczowe dla rozstrzygnięcia normatywnego statusu etyki zdrowia publicznego, a w konsekwencji dla legitymizacji moralnej rozmaitych polityk i praktyk zdrowotnych. Próba ustalenia, w jakiej relacji pozostają do siebie dobro indywidualne (zdrowie jednostki) i dobro zbiorowe (zdrowie „publiczne”) oraz w jaki sposób i w jakim aspekcie pierwsze stać się może (lub nie) częścią lub elementem drugiego, wymaga przeprowadzenia analiz pojęciowych, wykraczających poza normatywny grunt etyki samej i sięgających z jednej strony do rozumienia fenomenu zdrowia, a z drugiej do pojmowania społecznego charakteru życia ludzkiego i relacji jednostka-zbiorowość w wymiarze społecznym i politycznym. 

Tytułowe pytanie ma właściwie dwa wymiary. Można pytać o to, czyje jest zdrowie publiczne, dociekając statusu ontologicznego podmiotu tegoż zdrowia. Można też zapytać, czyje zdrowie jest publiczne i kiedy (w jakich warunkach) takim się staje. Pierwsza kwestia kieruje uwagę ku problemowi autonomii i paternalizmu w odniesieniu do polityki zdrowotnej, co pozwoli uwydatnić różnice perspektyw klasycznej bioetyki i etyki zdrowia publicznego. Druga kwestia prowadzi do poszukiwania granic jednostkowej wolności sprzeciwu wobec realizacji dobra zbiorowego (wspólnego) i poprzez to ugruntowania zasadności różnych form wywierania presji i egzekucji przymusu w polityce zdrowotnej.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:45 - 12:15

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr Wojciech Lewandowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X