Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz12:1512:45Czy wciąż potrzebujemy filozofii? Rola filozofii na Uniwersyteciedr inż. Przemysław Chmielecki (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne)12:15 - 12:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

abstrakt

Pomimo sprzeciwu konserwatywnej części środowiska akademickiego w literaturze, pojawiają się głosy, że klasyczna wizja uniwersytetu niezależnego to mit, iluzja i nierealna utopia. Zgodnie z tą narracją, mitologizacja uniwersytetu stanowi jedną z przyczyn blokujących, lub przynajmniej spowalniających, debatę i wdrożenie działań reformujących uczelnie. Władze uniwersytetu nie mogą z marzycielską naiwnością spoglądać w przyszłość, lecz świadomie szukać związków między edukacją a przyszłą karierą swoich studentów. Umiejętność przewidywania kierunków zmian na rynku pracy pozwala lepiej ukierunkować działania edukacyjne do potrzeb rynku pracy w latach kolejnych. Ważnym pytaniem w obliczy powyższych rozważań jest kwestia „jak w urynkowionej wizji szkolnictwa wyższego radzi sobie filozofia i jej absolwenci?”, a patrząc jeszcze bardziej ogólnie: „czy filozofia znajduje uzasadnienie własnej egzystencji na neoliberalnym uniwersytecie?”. To nie są tylko teoretyczne dywagacje, lecz mają praktyczne konsekwencje, co wyraźnie pokazał casus Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie rozważano (choć finalnie do tego nie doszło) usunięcie filozofii jako możliwego kierunku studiów, jakoby była ona nierentowna, nieprzydatna z punktu widzenia natychmiastowej zastosowalności na potrzeby gospodarki, „produkująca tylko potencjalnych bezrobotnych”. Dzień dzisiejszy zdaje się być dobrym czasem na odświeżenie i przypomnienie roli filozofii w kształceniu akademickim, na powrót do korzeni budowania krytycznego myślenia, logicznego uzasadniania własnych poglądów, myślenia niekonwencjonalnego, innowacyjnego, spoza tzw. „pudełka” (ang. outsite -the-box). 

Autor stawia sobie za cel udowodnić potrzebę kształcenia filozoficznego we współczesnym świecie i aktualnych realiach społeczno-gospodarczych, akcentując przede wszystkim elastyczność, uniwersalność i ponadczasowość myśli filozoficznej.

dzień i godzina

(środa) 12:15 - 12:45

sala

C-321 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Dydaktyki FilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)
Sekretarz Sekcji: dr Błażej Gębura (KUL)

obradom przewodniczy

dr Błażej Gębura

III Liceum Ogólnokształcące Im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X