Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:0011:30Czy procesy społeczne podlegają prawidłowościom? Rozważania metodologiczne.dr hab. Grażyna Musiał, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

abstrakt

Uczony to człowiek który zawodowo poznaje świat. Zawód uczonego jest jedynym zawodem nastawionym całkowicie i wyłącznie na poznawanie świata. Eugene Paul Wigner, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1963, twierdził, że fizyka nie zajmuje się wyjaśnianiem przyrody. Pragnie ona tylko wyjaśniać regularności w zachowaniu się przedmiotów. Fizyka, i chyba w ogóle nauki przyrodnicze, zajmują się tylko tym, co w przyrodzie jest regularne, w czym dostrzega się prawidłowości.

W naukach społecznych i humanistycznych zmierza się do ustalenia faktów, lecz samo stwierdzanie faktów jest umiejętnością angażującą nietrywialnie procedury badawcze. Daleko jest do pełnego rozpoznania tych procedur, gdyż nie zawsze fakty mogą obalić wszelkie konstrukcje teoretyczne. Pewne jest jednak, że są one w stanie to uczynić pod pewnymi metodologicznymi warunkami.

Poszukując odpowiedzi na pytanie sformułowane w tytule przydatne jest rozróżnienie praw i zasad adekwatnych dla danego stadium historycznego danej nauki. Do rozważań włącza się pojęcia prawa nauki i zasady. Prawo nauki rozumie się jako twierdzenie eksponujące obiektywne, trwałe i konieczne aspekty związków pomiędzy procesami. W naukach społecznych główna zasada nosi miano zasady racjonalności.

Rozważa się tutaj logiczną koncepcję wyjaśniania (Hempla – Oppenheima) jak również inne istniejące koncepcje wyjaśniania rozproszone w filozofii (poza Hemplem i Oppenheimem, takich autorów jak Cartwright, Tuchańska, Kawalec) oraz w nauce (Pareto, Sen). Dąży się do wypracowania nowych podstaw teoretycznych wyjaśniania, jeśli istniejące okażą się niewystarczające. Chodzi o to, aby uczeni byli mistrzami racjonalnej syntezy.

 

dzień i godzina

(Piątek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X