Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Czy potrzebujemy metafizyki słów?lic. Antonina Jamrozik, lic. Zuzanna Jusińska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

David Kaplan w swoim artykule „Words” (1990) rozpoczął debatę na temat metafizycznego statusu słów. Debata ta, wokół której w ostatnich latach narasta coraz większe zainteresowanie (zob. McCulloch 1991, Cappelen 1999, Hawthorne i Lepore 2011, Kaplan 2011, Bromberger 2011, Imrak 2018), stawia sobie za cel odpowiedź na dwa pytania: (1) czym są słowa? oraz (2) w jaki sposób słowa mogą być indywiduowane? Oba te pytania są postrzegane przez autorów zajmujących się zagadnieniem metafizyki słów jako ważne i nowatorskie. Ich wagę ma podkreślać fakt, że pojęciu słowa, pomimo tego, że jest ono często używane zarówno w dyskursie potocznym, jak i filozoficznym czy lingwistycznym, nie poświęcono zbyt wiele filozoficznej uwagi.

W wystąpieniu chcemy postawić pytanie, czy dziedzina określana mianem metafizyki słów rzeczywiście zajmuje się pełnoprawnymi i wartościowymi pytaniami filozoficznymi. Przypuszczamy, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna – chociaż nie negujemy wagi niektórych pytań stawianych w obrębie tej dziedziny. Twierdzimy, że duża część debaty toczącej się na temat metafizycznego statusu słów odzwierciedla debaty toczące się w dziedzinach takich jak metasemantyka, pragmatyka czy semiotyka. Nie jest tak dlatego, że podobieństwo pomiędzy tymi dziedzinami implikuje istnienie podobieństwa pomiędzy centralnymi dla nich kwestiami, a raczej dlatego, że pytania na temat metafizycznego statusu słów są w gruncie rzeczy redukowalne do pytań dotyczących wyżej wymienionych dziedzin.

W pierwszej części naszego wystąpienia dokonamy analizy punktów wspólnych danych stanowisk w metafizyce słów i (1) debaty pomiędzy produktywistami a interpretacjonistami w metasemantyce, (2) problemu „tego, co powiedziane” w pragmatyce oraz (3) kwestii konwencjonalnej natury znaków w semiotyce. W drugiej części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można bronić prawomocności metafizyki słów traktując ją jako poddziedzinę filozofii nauki, a dokładniej – filozofii lingwistyki. Na pierwszy rzut oka, jeśli nie jest konieczne branie pod uwagę potocznego rozumienia pojęcia słowa oraz – często sprzecznych – intuicji z nim związanych, wyszczególnienie obiektu zainteresowania metafizyki słów wydaje się prostsze. Jednak w tym wypadku tak nie jest – w obrębie lingwistyki nie istnieje konsensus dotyczący tego, co rozumieć pod pojęciem słowa, a pomimo tego zestaw pojęć używany przez lingwistów wydaje się wystarczający do opisu języka. Tak więc, o ile metafizyka leksemów, fonemów czy morfemów teoretycznie mogłyby być uznana za ważną poddziedzinę filozofii lingwistyki, nie można powiedzieć tego samego o metafizyce słów.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

obradom przewodniczy

mgr Natalia Karczewska

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X