Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz12:1512:45Czy kognitywistyka jest interdyscyplinarna?dr Przemysław Nowakowski (Polska Akademia Nauk)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Pomimo niemal powszechnej, milczącej zgody, że kognitywistyka jest interdyscyplinarnym projektem badawczym (patrz: Frankish i Ramsey, 2012; Friedenberg i Silverman, 2011; Ochsner i Kosslyn, 2013), pojawiają się głosy, że taka ocena jest nieuprawniona, a interdyscyplinarny charakter tej supradyscypliny wymaga ponownego rozważania (Cohen-Cole, 2007; Graff, 2015; Peterson, 2017). W oparciu o dane historyczne, wskazuje się na coraz większe rozbieżności między poszczególnymi subdyscyplinami kognitywistyki i ich rosnącą autonomizację (Graff, 2015). Czy kognitywistyka naprawdę odwraca się od swoich interdyscyplinarnych początków, a może nigdy nie była w pełni interdyscyplinarna?
Rozpoczynając od rozróżnienia między interdyscyplinarnością zorientowaną na obiekt, problem, metodę i teorię (Schmidt, 2011), rozważę obecne w kognitywistyce napięcie między interdyscyplinarnością zorientowaną na obiekt a interdyscyplinarnością zorientowaną na problem. Będę argumentował, że aktualnie zamiast jednej spójnej interdyscyplinarnej, supradyscypliny skoncentrowanej na tak ogólnych obiektach teoretycznych, jak poznanie, czy umysł, istnieje wiele mniejszych interdyscyplinarnych problemów kognitywistycznych wymuszanych przez te zagadnienia związane z trudnościami integracji koordynacji między poszczególnymi subdyscyplinami kognitywistyki (aktualnie np.: problem stabilizacji konstruktów teoretycznych między psychologią a neurobiologią (Sullivan, 2017)).
Inspirując się klasyczną pracą Campbella (1969) i współczesnymi badaniami nad interdyscyplinarnością (np .: Grüne-Yanoff, 2016; Huutoniemi, Klein, Bruun i Hukkinen, 2010), będę argumentował, że kognitywistyka jako supradyscyplina dąży do modelu pluralizmu interdyscyplinarnego á la model rybich łusek Campbella (patrz: Dale, 2008; Dale, Dietrich i Chemero, 2009). Kognitywistyka jest interdyscyplinarna, ale charakter i zakres tej interdyscyplinarności jest lokalny i motywowany przez problemy pojawiające się podczas lokalnych metodologicznych, terminologicznych i teoretycznych prób integracji między jej subdyscyplinami, a nie przez jej przedmiot badań.

dzień i godzina

(Piątek) 12:15 - 12:45

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X