Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00zmiana terminuCzy istniała średniowieczna estetyka? Krytyczna analiza poglądów Andreasa Speeradr hab. Jacek Dębicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)17:30 - 18:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

abstrakt

Od początku lata 90-tych pojawiają się artykuły i monografie, w których podejmuje się problem istnienia lub też nie średniowiecznej estetyki. Czołowym krytykiem klasycznych ujęć estetycznych jest koloński historyk filozofii średniowiecznej – Andreas Speer. W opublikowanych przez niego artykułach i wydanych pod jego redakcją książkach analizuje się przede wszystkim dwa pojęcia, mianowicie pojęcie sztuki i piękna. Speer doszedł do wniosku, iż właściwie średniowiecze nie dysponowało pojęciem piękną zmysłowego oraz nie znało teorii sztuki w nowożytnym rozumieniu. Znane z klasycznych opracowań analizy piękna w średniowieczu są sentencjami wyjętymi z właściwego im kontekstu teologicznego, a więc nabierają znaczenia estetycznego, którego właściwie one nie mają. Należy jednakże zwrócić uwagę na to, iż Andreas Speer ogranicza swoje analizy jedynie do traktatów teologicznych, pomijając podstawowy w średniowieczu problem komunikologii obrazowej, dominujący w przestrzeni kulturowej tej epoki.

W referacie pragnę wykazać, iż rozważania Andreasa Speera, niekiedy ważne i podejmujące zasadnicze zagadnienie z zakresu estetyki średniowiecznej, są jednakże obarczone podstawowym błędem metodologicznym, bada się bowiem jedynie kilka tekstów pisanych, a formuje wnioski w odniesieniu do całego obszaru kultury średniowiecznej.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

GG-207 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Sztuki i EstetykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Bogna J. Gladden-Obidzinska (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X