Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz18:4519:15Czy filozofowie są pojęciowymi ekspertami?mgr Kamil Cekiera (Uniwersytet Wrocławski)18:45 - 19:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Eksperymenty myślowe stały się niezwykle popularnym i istotnym narzędziem we współczesnej filozofii. Powszechnie przyjmowany pogląd metafilozoficzny głosi, że pełnią one również ważną funkcję w metodzie analizy pojęciowej: najlepszym testem na sprawdzenie poprawności analizy danego pojęcia ma być zestawienie jej z różnymi przypadkami, przedstawionymi w formie eksperymentów myślowych, w których spełnione są wyodrębnione w analizie warunki konieczne i wystarczające aplikacji danego pojęcia. Sąd dotyczący tego, czy w danym przypadku pojęcie rzeczywiście się aplikuje (popularnie zwany intuicją), jest następnie przyjmowany przez filozofów jako świadectwo na rzecz poprawności przyjęcia/odrzucenia danej analizy. Metoda ta spotkała się w ostatnich latach z krytyką zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej. Z jednej strony podnoszony jest zarzut (np. przez Roberta Cumminsa), że tego rodzaju intuicje w filozofii mają pełnić podobną do obserwacji w naukach realnych funkcję, jednakże, w przeciwieństwie do nich, nie istnieje poprawna metoda „kalibracji” intuicji. Z drugiej, filozofowie, określający się mianem eksperymentalnych, kwestionują tę metodę argumentując, że z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że intuicyjne sądy dotyczące eksperymentów myślowych formułowane przez nie-filozofów wrażliwe są na wpływ różnych, nieistotnych z merytorycznego punktu widzenia, czynników (takich jak kultura, płeć, status społeczno-ekonomiczny czy kolejność zadawanych pytań) – stąd też metodzie tej brak epistemicznej wiarygodności. Jednym ze sposobów odpowiedzi na te zarzuty jest stwierdzenie, że, w przeciwieństwie do obserwacji, sądy dotyczące eksperymentów myślowych nie są teoretycznymi hipotezami dotyczącymi tego, co powiedziałby w danej sytuacji kompetentny użytkownik języka, a raczej preskrypcjami dotyczącymi tego, co powinien powiedzieć. Ponadto, podnoszony jest argument, że tylko intuicje filozofów, jako ekspertów w swojej dziedzinie, mają znaczenie dla przeprowadzanych analiz. W swoim wystąpieniu zamierzam argumentować, że intuicje w rzeczywistości są hipotezami o charakterze deskrypcyjnym, zaś filozofowie nie są ekspertami co do właściwej aplikacji pojęć.

Jednym ze sposobów odpowiedzi na te zarzuty jest stwierdzenie, że w przeciwieństwie do obserwacji, sądy dotyczące eksperymentów myślowych nie są teoretycznymi hipotezami dotyczącymi tego, co powiedziałby w danej sytuacji kompetentny użytkownik języka, a raczej preskrypcjami dotyczącymi tego, co powinien powiedzieć. Ponadto, podnoszony jest argument, że tylko intuicje filozofów jako ekspertów w swojej dziedzinie, mają znaczenie dla przeprowadzanych analiz. W swoim wystąpieniu zamierzam argumentować, że intuicje w rzeczywistości są hipotezami o charakterze deskrypcyjnym, zaś filozofowie nie są ekspertami co do właściwej aplikacji pojęć.

dzień i godzina

(Piątek) 18:45 - 19:15

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Jan Jacko

Uniwersytet Jagielloński

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X