Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:00Co to jest charakter fenomenalny percepcji?dr Paweł Zięba (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Najogólniej rzecz ujmując, charakter fenomenalny percepcji to zbiór własności określających to, jak postrzegany przedmiot jawi się z perspektywy pierwszoosobowej. Można wyróżnić co najmniej trzy filozoficzne koncepcje dotyczące natury charakteru fenomenalnego.

Zgodnie z teorią A, doświadczenie percepcyjne nabywa swój charakter fenomenalny wraz z uświadomieniem sobie przez podmiot treści tego doświadczenia. Skoro charakter fenomenalny określa wyłącznie świadome aspekty percepcji, to nie ma czegoś takiego jak charakter fenomenalny nieświadomej percepcji (por. Revonsuo, 2010).

 Teoria B głosi, że charakter fenomenalny jest całkowicie niezależny od świadomości (Marvan & Polák, 2017). Percepcja nabywa charakter fenomenalny zanim jej treść stanie się dla podmiotu świadomie dostępna. Za przyjęciem teorii B przemawiają m.in. ustalenia empiryczne wskazujące na możliwość nieświadomej percepcji kolorów (Norman, Akins, Heywood, & Kentridge, 2014).

 Teorie A i B są jednak zgodne co do tego, że własności konstytuujące charakter fenomenalny powstają w umyśle wskutek przyczynowego oddziaływania postrzeganego przedmiotu na system poznawczy. Temu przeczy teoria C. Dla zwolennika tej teorii, przynajmniej niektóre z własności tworzących charakter fenomenalny percepcji przysługują postrzeganemu przedmiotowi niezależnie od jego bycia postrzeganym (zob. np. Allen, 2016). Równocześnie zwolennik teorii C może zaakceptować tezę teorii B, w myśl której charakter fenomenalny jest całkowicie niezależny od świadomości.

Każda z wymienionych opcji ma kontrowersyjne implikacje. W ramach wystąpienia przedstawię bilans teoretycznych zysków i strat dla każdej z nich. Będę argumentował, że najkorzystniejszy bilans ma teoria C.

Literatura

  • Allen, K. (2016). A Naïve Realist Theory of Colour. Oxford University Press.
  • Marvan, T., & Polák, M. (2017). Unitary and dual models of phenomenal consciousness. Consciousness and Cognition, 56, 1–12.
  • Norman, L. J., Akins, K., Heywood, A., & Kentridge, R. W. (2014). Color Constancy for an Unseen Surface. Current Biology, 24(23), 2822–2826.
  • Revonsuo, A. (2010). Consciousness: The Science of Subjectivity. Hove and New York: Psychology Press.

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:00

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Urszula Żegleń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X