Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz12:1512:45Cielesność zapośredniczona w doświadczeniu atopii źródłem bycia (z) sobądr hab. Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Fenomenologii zawdzięczamy docenienie bezpośredniego doświadczenia świata, który zjawia się świadomości będąc zarazem przez nią konstytuowany. Nie oznacza to jednak, że doświadczany świat może być rozumiany jako efekt pracy świadomości – jako jej produkt. I analogicznie – doświadczenie siebie samego nie jest (tylko) produktem świadomości. We francuskiej fenomenologii XX wieku kategoria cielesności staje się prymarną wobec świadomości (M. Merleau-Ponty, M. Henry, N. Depraz, R. Barbaras). To kierunek ku podmiotowi ucieleśnionemu czy raczej wcielonemu, który doświadcza obecności i nieobecności siebie w swoim własnym ciele, nie będąc zredukowanym do widzialnej rzeczywistości, czyli nie będąc sprowadzonym do kantowskiego podmiotu przedstawienia czy re-prezentacji – tym, co dane jako to, co zewnętrzne wobec (intencjonalnej) świadomości. Zakładam, że cielesność jako samo-doznaniowość „pracująca” na poziomie protorefleksyjnym, staje się źródłem (arche) bycia (z) sobą – jego początkiem, jak i zasadą konstytutywną i regulatywną. Patetyczne/pasywne doświadczenie cielesności jest pierwsze/pierwotne wobec aktywnej sfery człowieka – wobec tego, „co on z tym robi” i jest zapośredniczone w doświadczeniu atopii. Radykalna receptywność, będąc „bardziej bierna niż wszelka bierność” – jak pisał Lévinas – jest nieskończonym przyjmowaniem. Lévinas użył tego określenia analizując warunki przeobrażenia bycia (bycia człowieka) w znaczenie – bycia (z) sobą. Za pierwotny warunek uznał właśnie bierność jako bez-inter-essowność i wrażliwość.
W swoim wystąpieniu zatrzymam się na epifaniach obecności tego, co obecnym w sensie bycia fizykalnego/faktycznego nie jest, a co ma miejsce w na pozór przeciętnej, zwyczajnej sytuacji i staje wy-darzaniem/wy-darzeniem w heideggerowskim ujęciu. Nie byłoby to jednak możliwe bez cielesności.

dzień i godzina

(środa) 12:15 - 12:45

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Waldemar Czajkowski

Politechnika Śląska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X