Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelnościdr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Pojęcie transhumanizmu zostało zaproponowane przez Juliana Huxleya w jego manifeście z 1968 r., a pojęciem tym określił wiarę w nowy gatunek ludzki, który powstanie w wyniku całościowych przeobrażeń ludzkości. Współcześni „transhumaniści”, do których zalicza się m. in. takich myślicieli jak R. Kurzweil, M. More, I. Persson, A. Sandberg, G. Alves, J. Savulescu, kontynuują Huxleyowską wiarę w powstanie nowego człowieka, całkowicie odmienionego w stosunku do obecnego etapu naszego rozwoju. L. Ferry, francuski filozof, stawia ideom transhumanistycznym zasadnicze pytania: czy jest to kontynuacja humanizmu, jaki znamy chociażby z czasów oświecenia (prawa człowieka, idee demokratyczne itp.), czy raczej mamy do czynienia z radykalnym „post-humanizem”, który oznacza pojawienie się nowego gatunku człowieka? Czy transhumanizm jest w stanie zastąpić religię z jej ideą nieśmiertelności i zaproponować nieśmiertelność „tu i teraz”? Czy człowiek za pomocą technologii jest w stanie wyeliminować śmierć? Celem referatu jest odpowiedź na postawione pytanie, a w szczególności na pytanie, czy transhumanizm rzeczywiście eliminuje możliwość nieśmiertelności religijnej.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr Grzegorz Chrzanowski

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X