Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:3018:00Byt jako bycie. O ontologicznych aspektach styludr Anton Marczyński (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT)17:30 - 18:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

abstrakt

“Poruszający się obiekt – pisze Maurice Merleau-Ponty w “Fenomenologii percepcji” – jako przedmiot nieskończonej serii wyraźnych i zgodnych ze sobą postrzeżeń, ma własności, podczas gdy coś poruszającego się ma tylko pewien swój styl”. Tuż po tym uściśla, że chodzi mu o owo “coś” oraz o przysługujący mu ruch: “ruch nie zakłada koniecznie poruszającego się obiektu, to znaczy przedmiotu zdefiniowanego przez zespół określonych własności – wystarczy, że zawiera “coś nieokreślonego, co się porusza”, najwyżej “coś barwnego” albo “świecącego” bez wyraźnie określonej barwy czy jasności”. Filozof łączy go ponadto z pojęciami motywu i przechodzenia; mówi o tym, co jest czymś dopóki się dzieje. Inaczej mówiąc, takie coś, nie będąc hipostazą ze stałymi właściwościami, okazuje się wielce osobliwym bytem: jako byt właśnie może być co najmniej przedmiotem postrzeżenia i artykulacji, a zarazem przysługuje mu dynamika dziania się, wydarzania.

Powstaje tu jednak problem, jeżeli taką pośrednią formę bytu przymierza się do opisanej przez Martina Heideggera – niewątpliwie binarnej – różnicy ontologicznej, znamiennej dla tej tradycji filozofowania, którą Merleau-Ponty zdawał się kontynuować: jako dla wyłączonego środka nie ma dla niej tu miejsca.

Na gruncie terminologii spoza filozofii Heideggera i Merleau-Ponty’ego, owo “coś”, wymykające takiej binarności, dałoby się porównać do performatywu jako działania ziszczającego się w chwili swego wydarzania (odgłosy czego można byłoby znaleźć u Levinasa lub Derridy), a z drugiej strony – do Arystotelesowej dynamis, czyli, inaczej mówiąc, potentia, możności – bytu przed obleczeniem go w nadające się do precyzyjnej identyfikacji szaty stałości. Jednakże ze względu na brak owych szat, znalezienie w miarę skutecznego podejścia, pozwalającego taki byt opisać, wygląda na wyjątkowo trudne. Zdaje się jednak, iż zdawkowo przedstawiona przez Merleau-Ponty’ego sugestia na temat stylu może służyć za klucz do wyróżnienia takiej szczególnej postaci bytu. W tym właśnie kontekście – z rozważaniami Arystotelesa i Heideggera w tle – w proponowanym referacie zostanie przedstawiony “styl”.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:30 - 18:00

sala

CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Ontologii i MetafizykiPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Sekretarz Sekcji: dr Bartłomiej Skowron (PW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X