Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:0011:30Argument z ukrytości a perspektywa drugoosobowadr Marek Dobrzeniecki (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

W pracy „Wandering in Darkness” Eleonore Stump wykorzystała Franka Jacksona argument z wiedzy do wykazania, że istnieje nieredukowalna do żadnego innego rodzaju drugoosobowa wiedza o innych osobach. Filozoficzne argumenty na rzecz tej tezy wspierają też badania psychologów rozwojowych (V. Gallese, S.C. Johnson), które pokazują, że aby postrzegać oraz w konsekwencji poznać osobę jako osobę, dziecko od najwcześniejszych etapów rozwoju życia używa oddzielnych komponentów swego aparatu poznawczego.

W argumencie z ukrytości John L. Schellenberg załada, że celem doskonale dobrego i wszechmocnego Boga byłoby nawiązanie osobowej relacji z istotami zdolnymi do odpowiedzi Jemu, i twierdzi, że teiści nie są w stanie podać racji usprawiedliwiającej fakt, że z wieloma takimi istotami Bóg nie nawiązuje relacji osobowej. Pozostają one w tzw. nieopornej niewierze (nonresistant nonbelief). Argument Stump przekonuje z kolei, że niezbędnym elementem drugoosobowej wiedzy o osobie jest jej osobowa obecność (personal presence) w relacji. Jeśli dana osoba chce nawiązać osobową relację, musi być w niej osobowo obecna. W moim referacie będę bronił tezy, że Bóg może być obecny osobowo w relacji z człowiekiem, ale tylko jako „ukryty” oraz że Boska ukrytość czyni możliwą nieoporną niewiarę. Wskazanie na rację usprawiedliwiającą Boga z dopuszczenia przez Niego nieopornej niewiary czyni zaś argument Schellenberga niekonkluzywnym. Zgadzam się więc z przesłanką tego argumentu, że celem Boga jest nawiązanie osobowych relacji z istotami do tego zdolnymi, ale twierdzę, że cel ten może być zrealizowany wyłącznie przez dopuszczenie możliwości nieopornej niewiary. Po drugie, zgadzam się, że relacja międzyosobowa zakłada przekonanie o istnieniu danej osoby, twierdzę tylko, że w przypadku niewierzących ich przekonanie o istnienie Boga (nabyte na podstawie wiedzy drugoosobowej) jest przekonaniem de re.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X