Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz12:1512:45Argument języka prywatnego a zakres świadomości metajęzykowej prywatnego lingwistydr Marcin Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

Referat stawia pytanie, czy rodzaj materialnej reprezentacji języka (tj. mowa/pismo) zmienia sytuację poznawczą prywatnego lingwisty z argumentu Wittgensteina. Używając perspektywy „distributed language” (Cowley, 2009) oraz metapoznawczej teorii pisma (Olson, 2016) argumentuję, że prywatny lingwista nie tylko nie może ustalić tożsamości własnych myśli w czasie oraz tego czy przestrzega ustalonej przez siebie reguły – na co wskazują standardowe interpretacje, ale nie może on też ustalić tożsamości własnej wypowiedzi. Traktując poważnie ustalenia metapoznawczej teorii piśmienności można wywieść wniosek, że jeśli prywatny lingwista z argumentu Wittgensteina jest osobą przedpiśmienną to nie może on wiedzieć, czy jego oryginalna wokalizacja jest tożsama z kolejnymi wokalizacjami.

Dzieje się tak z tych samych powodów, dla których nie może być pewien, że jego przeżycie (np. głodu) w chwili t1 jest tożsame z potencjalnie tym samym przeżyciem w chwili t2. Przedstawiony w referacie argument może mieć znaczenie dla dyskusji na temat społecznego charakteru języka – tzw. „community view” (Canfield, 1996), w tym sensie, że wspiera on wizję języka jako wytworu fundamentalnie społecznego. Może stanowić argument przeciwko tezie, że potencjalny „Robinson Crusoe” znajdujący się od urodzenia na bezludnej wyspie byłby w stanie wytworzyć jakiś elementarny system oznaczania obiektów świata zewnętrznego (Hacker, 2010). Referat dostarcza dodatkowego wsparcia dla hipotezy, że jeśli prywatny lingwista nie może zapewnić stabilności własnych wokalizacji, to nie będzie mógł ich używać na oznaczenie nie tylko stanów wewnętrznych, ale również obiektów zewnętrznych.

Literatura

Canfield, J. V. (1996). The Community View. The Philosophical Review, 105(4), 469–488.

Cowley, S. J. (2009). Distributed language and dynamics. Pragmatics & Cognition, 17, 495–508.

Hacker, P. M. S. (2010). Robinson Crusoe Sails Again: The Interpretative Relevance of Wittgenstein’s Nachlass. W N. Venturinha (Red.), Wittgenstein After His Nachlass (s. 91–109).

Olson, D. R. (2016). The Mind on Paper: Reading, Consciousness and Rationality. Cambridge University Press.

dzień i godzina

(Czwartek) 12:15 - 12:45

sala

CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

obradom przewodniczy

mgr Natalia Karczewska

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X