Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz10:3011:00Anzelm z Canterbury: natura, porządek, Bógdr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

abstrakt

“Anzelm z Canterbury znany jest z argumentu ontologicznego, przedstawionego w „Proslogionie” rozdz. 2, który poruszył myślicieli współczesnych autorowi, jak i późniejszych filozofów. Sformułowanie „coś ponad co nic większego nie może być pomyślane” przesłoniło inne rozważania Anzelma dotyczące precyzji języka, natury czy próby dowodzenia istnienia Boga na drodze kosmologicznej w „Monologionie”.
Precyzja języka u Anzelma polega na ukazaniu prawdy ukrytej pod wieloma sposobami wypowiedzi. Przykładem rozważań językowych może być dialog o paronimach, choć kwestie te poruszane są w wielu miejscach, by objaśnić rozumienie pewnych zwrotów dla potrzeb rozważanego zagadnienia. Jak mogło by się wydawać, materia ta nie stanowi głównego nurtu zainteresowań Anzelma, gdyż o rozważaniach tych w przedmowie „O prawdzie” pisze: „Popełniłem niegdyś trzy traktaty, będące studium Pisma św. (…) Czwarty [traktat], (…) nie jest, jak sądzę bezużyteczny jako wprowadzenie do dialektyki: zatytułowany „O gramatyku” nie został zaliczony do poprzednich, ponieważ dotyczył różnego od nich przedmiotu”[ Jednak dzięki tym rozmyślaniom nad znaczeniem wyrazów posiadamy wnikliwe analizy językowe dokonane na marginesie rozważań filozoficzno-teologicznych. Rozważania Anzelma nad pewnymi zwrotami językowymi, ich sposobem rozumienia, ukazują naturę rzeczy. Znajomość natury odsłania jej porządek w sposobie występowania, który zakłada implicite istnienie bytu doskonałego, który możemy poznać nie tylko na drodze Objawienia ale przede wszystkim na drodze rozumowej.

dzień i godzina

(Piątek) 10:30 - 11:00

sala

C-201A (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i ŚredniowiecznejPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (PAN)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. PAN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X