Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:4519:15Antropologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska w świetle koncepcji ojkofilii Rogera Scrutonadr Grzegorz Embros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Jednym z aktualnych wyzwań, jakie stoją przed człowiekiem antropocenu jest określenie, wdrożenie i doskonalenie działań na rzecz ochrony środowiska. Modus operandi, przyjęty w tym zakresie, będzie wpływał na sposób odnoszenia się i działania człowieka wobec jego środowiska. Interesująco w tym kontekście przedstawia się propozycja Rogera Scrutona zamieszczona w książce „Zielona filozofia”. Jego zdaniem, działania w zakresie ochrony środowiska winny być motywowane przez ojkofilję.
W punkcie wyjścia przedstawiona zostanie charakterystyka ojkofilii w ujęciu zaproponowanym przez R. Scrutona. Uwzględnione zostaną w szczególności: zasady przezorności i rezyliencji, homeostatyczne właściwości omawianego ujęcia czy specyfika „oddolnej aktywności” będącej wynikiem troski o oikos i odpowiedzialności za nie.
Opracowanie zagadnienia ojkofilii umożliwia zarysowanie obrazu człowieka funkcjonującego w jej duchu. Innymi słowy – stan ojkofilii (uczucia, sposób myślenia, postawy z nim związane) może wskazywać na określoną antropologię adekwatną do obrazu człowieka, jaki się tu wyłania. Identyfikuje się w tym przypadku antropologię ograniczoną. Rozważania prowadzone w tym obszarze problemowym inspirują do uwzględnienia ich w odniesieniu do, szeroko rozumianego, procesu decyzyjnego w ochronie środowiska.
Ojkofilia i związana z nią antropologia, może być traktowana jako punkt wyjścia czy pewnego rodzaju determinanta procesu decyzyjnego w ochronie środowiska. Mówiąc nieco inaczej – “profil sprawcy czynu” wpływa na przebieg procesu decyzyjnego. Podkreślenia wymaga znaczenie proponowanej tu perspektywy dla projektowania i konstruowania wzorca procesu decyzyjnego. Wzorzec ten będzie stanowił następnie punkt odniesienia dla metodyki postępowania w zakresie ochrony środowiska.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:45 - 19:15

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X