Polski Zjazd Filozoficzny

czas 18:45-19:15

wrzesień

wt10wrz18:4519:15Problem alegorezy stoikówdr hab., prof. nadzw. Mikołaj Domaradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz18:4519:15Wskazania jako działaniadr hab.Piotr Makowski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Ciecierski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz18:4519:15Analiza argumentacji w sporze o wieczność i odwieczność prawdy w szkole lwowsko-warszawskiej Daniel Kadłubowski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz18:4519:15Podstawy metodologii nauki w XVII wieku według podręczników do logiki Pierre'a Gassendiego i Szkoły z Port Royallic. Zofia Hałęza (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wt10wrz18:4519:15Barwy systemu-świata – techniki reprezentacji globalnej uniwersalności społecznej w obrazach-mapach Franka Bowlingadr Marta Oleksik (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz18:4519:15Własności semantyczne norm i rozkazówdr Andrzej Malec 18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz18:4519:15Epoki życzliwości i etyki wrogości (szkic metafizyczny)dr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)18:45 - 19:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz18:4519:15Aristotle on Deliberation and NecessitarianismDr Takashi Oki (Nagoya University, JSPS Research Fellow)18:45 - 19:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

wt10wrz18:4519:15Hugh McCann o teodyceiprof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz18:4519:15Wpływ badań neurologicznych i neuropsychologicznych na zmiany w dydaktyce filozofiidr Joanna Jakubowska (Uniwersytet Gdański)18:45 - 19:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz18:4519:15Zapomniane rozróżnienie w filozofii czasudr hab. Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz18:4519:15Partnerski model relacji interpersonalnych w aptece. Dylematy etyczne w świetle zapisów w wybranych europejskich kodeksach etyki farmaceutycznejmgr Mirosława Kucharewicz (Uniwersytet Opolski)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz18:4519:15Koncepcja umysłu emocjonalnego w tradycji polskiejdr Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)18:45 - 19:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz18:4519:15Czy naturalizm metodologiczny jest konieczną cechą nauki?mgr Andrzej Zabołotny (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz18:4519:15Filozofia muzyki w ujęciu Gunnara Hindrichsadr Edyta Orman 18:45 - 19:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz18:4519:15Intuicje poznawcze oraz pojęcie wolności w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiegodr hab. Wiesława Sajdek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz18:4519:15Kant o teleologiidr Jakub Szczepański (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:4519:15zmiana terminuKondycja post-prawdziwościowa, nauka protestancka, a funkcjonowanie współczesnej politykidr Rafał Paweł Wierzchosławski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:4519:15Czy woda to H20. O teorii znaczenia H. Putnama w świetle filozofii chemii.dr Paulina Seidler (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz18:4519:15Orientacja i orientowalność w kontekście filozoficznymlic. Marta Emilia Bielińska (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz18:4519:15Relacje między nauką a religią w Islamie w oczach Sayyeda Hosseina Nasramgr Ewelina Grądzka (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz18:4519:15Analiza kulturowej logiki późnego kapitalizmu w ujęciu Jamesona i PasoliniegoLic. Mikołaj Bojnarowicz (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz18:4519:15Estetyka kognitywna – w poszukiwaniu nowej teorii widzenia?dr Sebastian Stankiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:45 - 19:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz18:4519:15Filozofia jako element edukacji w późnej dorosłości na przykładzie Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekudr Jadwiga Tomczyk-Tołkacz (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)18:45 - 19:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz18:4519:15Kto, z kim i o co się spiera w sporze o human enhancement? Próba konfrontacji stanowisk Habermasa i Harrisamgr Bartosz Pokorski (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz18:4519:15Od Wittgensteina do Wrighta: Wczesna historia pluralistycznej teorii prawdydr Krzysztof Czerniawski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz18:4519:15Metoda Jana Śleszyńskiego logicznych badań podstaw matematykidr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz18:4519:15zmiana terminuUniwersytet, Wyższa Szkoła czy kursy On-line. Czy to koniec Uniwersytetu?dr Przemysław Chmielecki (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne)18:45 - 19:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz18:4519:15My, postchrześcijaniedr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz18:4519:15Dylematy komunikacyjne: o sposobach przekazywania dawnych idei dzisiajdr hab. Piotr Lichacz, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:4519:15Stałe i płynne. Od kategorii państwa do figury Wielkiej Przestrzeni w dyskursie Carla Schmittamgr Barbara Barysz (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:4519:15Wiele twarzy sprawiedliwości: sprawiedliwość agrarnadr Andrzej Karalus (Politechnika Gdańska)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:4519:15Blaustein jako fenomenolog: O sporach wokół psychologii opisowej w szkole Twardowskiegodr hab. Witold Płotka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:45 - 19:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

czw12wrz18:1519:45Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Estetycznego18:15 - 19:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz18:4519:15zmiana terminuZasada “możliwości szlachetniejszego” (imkān al-ashraf) w filozofii Mułły Sadry (zm. 1635) i jej starożytna genezadr Agnieszka Erdt (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:4519:15Czy i po co upowszechniać średniowieczną kosmologię?mgr Paweł Superat (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:4519:15Adaptacyjne badania kliniczne (outcome-adaptive trials)mgr Marcin Dudek (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz18:4519:15Kryzys wyobraźni eschatologicznej, jako wynik kryzysu dynamiki trychotomiczności myślenia. Współczesny kontrapunkt do myśli Stanisława Szczepanowskiego i Zygmunta Krasińskiegomgr Grzegorz Heckert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz18:4519:15Problem polityk energetycznej i klimatycznej w osi geopolitycznej Północ-Południe w perspektywie filozoficznejdr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:4519:15Rola intuicji w metodzie eksperymentów myślowychlic. Krzysztof Sękowski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz18:4519:15Filozofia szachówdr Wiesław Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz18:4519:15O pewnej kracie rozszerzeń parakonsystentnej logiki zdaniowej CluNdr Janusz Ciuciura (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz18:4519:15Wolność indywidualna jako wartość autoteliczna. Główne wyznaczniki rozumienia wolności w koncepcji F.A. von Hayekadr Halina Šimo (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz18:4519:15Filozofia Boga i religia w myśli Heraklita z Efezudr Wojciech Wrotkowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz18:4519:15Roberta Lockiego argumentacja za istnieniem wolnej wolidr Robert Koszkało (Uniwersytet Gdański)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz18:4519:15Filozofia realistyczna jako narzędzie oceny prawdziwości doktryn religijnychdr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz18:4519:15Arthura Schopenhauera teoria pojęć i filozofia językadr Michał Dobrzański (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz18:4519:15O roli pietyzmu w życiu społecznym (na kanwie nauki Św. Tomasza z Akiwinu)dr hab. Paweł Waldemar Skrzydlewski, prof. PWSZCh (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:4519:15Antropologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska w świetle koncepcji ojkofilii Rogera Scrutonadr Grzegorz Embros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz18:4519:15O narzekaniu i hipochondrii w myśli moralnej Bernarda Mandeville’amgr Agnieszka Droś (Uniwersytet Zielonogorski)18:45 - 19:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

pt13wrz18:4519:15Galena Strawsona krytyka narratywizmudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:45 - 19:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz18:4519:15Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkotadr Michał Zembrzuski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz18:4519:15Logika w badaniach psychologicznychmgr Mateusz Lisowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz18:4519:15Filozofia powieści Orhana PamukaOlga Żyminkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

pt13wrz18:4519:15Zwierzę, które mówi, jest zwierzęciem politycznym - współczesna włoska antropologia politycznadr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz18:4519:15Kłopotliwa zmiana, czyli Jana Burydana zmagania ze zmianą jakościowąDaria Michel (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz18:4519:15Czy filozofowie są pojęciowymi ekspertami?mgr Kamil Cekiera (Uniwersytet Wrocławski)18:45 - 19:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz18:4519:15Historia filozofii czy historia idei? Problem statusu metodologicznego filozoficznych badań nad dziejami myśli polskiejdr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz18:4519:15Czy intuicje są nieplastyczne?mgr Anna Mazurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Font Resize
Contrast
X