Polski Zjazd Filozoficzny

czas 18:15-18:45

wrzesień

wt10wrz18:1518:45Johann Gottfried Herder - antropologiczny zwrot w filozofii oświeceniadr hab. Rafał Michalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz18:1518:45Teizm bytu doskonałego w ujęciu Jeffa Speaksa i Yujina Nagasawydr Błażej Gębura (III Liceum Ogólnokształcące Im. Unii Lubelskiej w Lublinie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz18:1518:45Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (In De anima, 203,4 -230,25)dr hab. Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz18:1518:45Epistemologia świadectwa w ujęciu Thomasa Rieda a kategorie agoforyczności i ewidencjonalności w gramatyce języków naturalnych - o nie rozwiązywalnym paradoksie antyredukcjonizmudr Elżbieta Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz18:1518:45Salomona Majmona rozważania o smaku i wyobraźnidr hab. Kinga Kaśkiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )18:15 - 18:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wt10wrz18:1518:45Spór o demokrację w świetle zwrotu estetycznegodr Lidia Godek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:1518:45Rola i funkcje standardowego modelu kosmologicznego w kontekście sporu realizm-antyrealizm w filozofii naukidr Paweł Tambor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz18:1518:45In dubio pro reo. Pozamoralny argument na rzecz zaniechania aborcjidr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz18:1518:45Filozofia polityczna Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150. rocznicę śmiercidr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz18:1518:45Doświadczenie estetyczne dzieła muzycznego: jakości i wartościdr hab. Małgorzata Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz18:1518:45Semantyka wyrażeń demonstratywnych: Czy da się połączyć intencjonalizm z konwencjonalizmem?mgr Jakub Rudnicki (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz18:1518:45Społeczny a normatywny wymiar prawa w perspektywie pragmatyzmu analitycznegomgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:1518:45Kryzys replikacyjny w kognitywistycedr Witold Hensel (Uniwersytet w Białymstoku)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz18:1518:45Logika treści alternatywą dla logiki Fregowskiejdr hab. Piotr Łukowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz18:1518:45Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?dr hab. Wojciech Rechlewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)18:15 - 18:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz18:1518:45Różne stany mentalne ˗ różna mentalizacja?mgr Adrianna Smurzyńska (Uniwersytet Jagielloński)18:15 - 18:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz18:1518:45O odczarowywaniu i zaczarowywaniu światadr Maciej Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz18:1518:45Etyk medyczny. Spór o kompetencje i zadaniamgr Jarosław Mikuczewski (Saint Louis University MO. USA)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz18:1518:45Kulturowe podstawy życia gospodarczego. Etyka po zwrocie performatywnymdr hab. Przemysław Rotengruber, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

śr11wrz10:3012:45Filozofie Wschodu10:30 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz18:1518:45Strukturalne aspekty koncepcji spektrum autyzmudr Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz18:1518:45Mimesis i mechanizm kozła ofiarnego jako początek mitów i rytuałów w interpretacji Rene Girarda Kinga Skwira (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz18:1518:45Muzyczna afordancja czy reprezentacja?mgr Tomasz Szubart (Uniwersytet Jagielloński)18:15 - 18:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz18:1518:45Dlaczego etyka i polityka mają sens? Epistemologia Traktatu Polityczno-Filozoficznegodr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz18:1518:45Perspektywa postliberalna w myśli Johna Milbankamgr Jakub Gużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:1518:45Analiza idei anarchizmu w teoriach sprawiedliwości międzynarodowejdr hab. Rafał Wonicki (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:1518:45Humanitas Cycerona a pińczowski projekt wychowaniamgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:1518:45Czy istnieje filozofia indyjska?dr hab. Paweł Sajdek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:1518:45Jak kształcić doradców filozoficznych?dr Agnieszka Woszczyk18:15 - 18:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz18:1518:45Milczenie Boga: problem milczenia Boga w myśli religijnej André Nehera i Abrahama J. Heschelamgr Cezary Rzęchowski (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz18:1518:45Antropomorfizm - czy błąd poznawczy może być adaptacją?dr Anna Dutkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz18:1518:45Pojęcie dowodu integralnego . Charakterystyka metodologiczno - epistemologiczna.dr Jacek Poznański (Akademia Ignatianum w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz18:1518:45Problem zastosowania kategorii blameless wrongdoing w etyce deontologicznejAleksander Trubiłowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz18:1518:45Od panoptykonu Benthama do „Big data” i kapitalizmu nadzoruDr Łukasz Rąb (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)18:15 - 18:45 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz18:1518:45Człowiek i przestrzeń. Józef Tischner i Jan Gehl w drodze do nowej antropologiidr inż. Zbyszek Dymarski (Uniwersytet Gdański)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz18:1518:45Pseudonauka w perspektywie historycznejmgr Marcin Leszczyński (Uniwersytet Łódzki)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz18:1518:45Redukcjonizm neuroestetyczny. Czy nauka jest w stanie wyjaśnić przeżycia estetyczne?dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )18:15 - 18:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz18:1518:45Uczniowie Kazimierza Twardowskiego wobec fenomenologiidr hab. Dariusz Bęben (Uniwersytet Śląśki)18:15 - 18:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

śr11wrz18:1518:45Obecność postulatów filozofii Immanuela Kanta w systemie empiriokrytycyzmu Józefy Fabianny Krzyżanowskiej-Kodisowejdr Anna Agnieszka Musioł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz18:1519:45Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Estetycznego18:15 - 19:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz18:1518:45Francuska duchowość ateistycznamgr Joanna Skurzak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz18:1518:45Liberum arbitrium według Stefana Langtonadr Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:1518:45Postawy moralne a tożsamość płciowa – rozważania interdyscyplinarne w kontekście Holokaustumgr Aleksandra Bak-Zawalski (Justus-Liebig-Universität Gießen)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz18:1518:45Metafizyczne podstawy myśli politycznej Jana Wiklifadr Janusz Kucharczyk (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:1518:45Poznanie nie znosi próżni. Tradycja ekologii poznawczej w kognitywistycemgr Witold Wachowski (Polska Akademia Nauk)18:15 - 18:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz18:1518:45Rola i znaczenie tymotejskiej władzy przedstawiającej w kształtowaniu wyobraźni moralnej i cnoty męstwadr Maciej Kostyra (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz18:1518:45Literatura jako filozofia. Fenomen polskiego romantyzmudr hab. Artur Jocz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz18:1518:45"Pielęgniarstwo" dynamika znaczeń.mgr Danuta Matejczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz18:1518:45Zbagatelizowana teoria - zbagatelizowany irracjonalizm społeczny. Casus koncepcji Vilfredo Pareto.dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (Politechnika Krakowska)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:1518:45Ból i jego metafory: Fenomenologia i hermeneutyka jako filozofie klinicznedr Wojciech Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz18:1518:45Rola chrześcijaństwa w usuwaniu i wprowadzaniu barier kulturowych stojących na straży przyrodydr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz18:1518:45Naturalizm a spirytualizm i problem jedności wiedzy o człowiekudr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz18:1518:45Język prawny ochrony środowiska wobec rzeczywistości, którą opisujeprof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:1518:45Materialne artefakty jako narzędzia religijnego myśleniadr hab. Sławomir Sztajer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz18:1518:45Truth From the Axiomatic Point of Viewdr Mateusz Łełyk (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz18:1518:45Czy fikcja może pełnić rolę eksperymentu myślowego?mgr Anna Mazurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:15 - 18:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz18:1518:45Rola uczuć w procesie percepcjidr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski)18:15 - 18:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz18:1518:45Inferencjalizm znaczeniowy Roberta B. Brandomadr Robert Kublikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )18:15 - 18:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz18:1518:45Wolność w światopoglądzie Jerzego Prokopiukadr Michał Wróblewski (Uniwersytet Gdański)18:15 - 18:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz18:1518:45Przekształcenie koncepcji wiedzy eksperckiej w medycynie w kontekście rozwoju informatyki medycznejdr Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)18:15 - 18:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz18:1518:45Antropologiczne konteksty filozoficzno-politycznych traktatów o Noomachii Aleksandra Duginamgr Paweł Lechowski (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)18:15 - 18:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz18:1518:45Nie tylko neopozytywiści. Clarence Irving Lewis - zapomniany ojciec amerykańskiej filozofii analitycznejmgr Dominik Jarczewski (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)18:15 - 18:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz18:1518:45„Świat poza słowami” ‒ Marcela Marceau filozoficzna koncepcja mimumgr Anna Krzyżak18:15 - 18:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

pt13wrz18:1518:45Odniesienie wyrazeń demonstratywnych w ujeciu formalnymdr Wojciech Rostworowski (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz18:1518:45Problem teopsychologii i teografii w myśli współczesnej (C.G. Jung, H. Bloom, J. Miles)dr Paweł Sznajder (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz18:1518:45Roślina – konstytutywny inny? Próba ustalenia statusu ontologicznego rośliny w trudnym czasie antropocenumgr Michał Bomastyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), mgr Maria Katarzyna Przybylska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)18:15 - 18:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz18:1518:45Transformacje koncepcji emocji w filozofii średniowiecznejdr Reet Otsason (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz18:4519:15zmiana terminuEstetyka ewolucyjna jako platforma interdyscyplinarna biologii i nauk humanistycznych - krytyki, wyzwania, perspektywydr Jerzy Luty ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu )18:45 - 19:15 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

Font Resize
Contrast
X