Polski Zjazd Filozoficzny

czas 17:30-18:00

wrzesień

wt10wrz17:0017:30Tabu polityki edukacji - przykład kształcenia filozoficznego w Polscedr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)17:00 - 17:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz17:3018:00Edukacja w obszarze CSR w opinii studentów wyższych szkół ekonomicznychdr hab. Grażyna Wolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:30 - 18:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz17:3018:00Czwarta krytyka Immanuela Kantadr Wiesław Małecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz17:3018:00Inwariantyzm jako stanowisko w sporze o realizm strukturalnydr Piotr Zerzucha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz17:3018:00System tablicowy dla SCImgr Magdalena Welle (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz17:3018:00Cnoty siły woli w kontekście badań psychologicznych nad samokontrolą i samoregulacjądr hab. Natasza Szutta, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz17:3018:00Problem autonomiczności realistycznej filozofii kulturydr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz17:3018:00Pochwała niepraktyczności. O filozofii na politechnicedr hab. Henryk Machoń, prof. PO (Politechnika Opolska)17:30 - 18:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz17:3018:00Argumentacji z ,,Madagaskaru'' ciąg dalszydr Filip Kawczyński (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz17:3018:00zmiana terminuWyobrażeniowy opórmgr Piotr Biłgorajski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz17:3018:00Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metoda historycznych nauk o przyrodziedr Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz17:3018:00Etyka (bio)etyki - o potrzebie etyki zawodowej etykówmgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz17:3018:00Wzniosłość jako immanencja. Herder i Wackenroder w ujęciu Johna T. Hamiltonamgr Magdalena Krasińska (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz17:3018:00Subiektywizacja percepcji zmysłowej i dwa modele idealizmu w filozofii wczesnonowożytnejdr Bartosz Żukowski (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wt10wrz17:3018:00Czy kategorie to rodzaje bytów? Problemy z ontologiczną interpretacją Arystotelesowskiej teorii kategoriidr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz17:3018:00Etyka rządu jako wyzwanie dla filozofii politykidr Magdalena M. Baran (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:3018:00Arbitraż jako prywatna metoda rozstrzygania sporów – w poszukiwaniu filozoficznych aspektów sądownictwa polubownegomgr Damian Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:3018:00Co o przyszłości Petera Van Inwagena wiedzą istota wszechwiedząca i on sam?dr Marek Pepliński (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz17:3018:00Filozofia w kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Józefa Kremera utopia filozofii przyrodydr hab. Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz17:3018:00Myślenie zmianądr Dorota Rybarkiewicz (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz17:3018:00Mapa narracji współczesnych kryzysów Kościoładr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz17:3018:00Korelacja zamieszkiwalności z mierzalnością jako pozytywny argument na rzecz projektu. Argument Guillermo Gonzaleza i Jaya W. Richardsadr Grzegorz Malec (Fundacja En Arche)17:30 - 18:00 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz17:3018:00Teologiczne aspekty zbawczej pedagogii w ujęciu Ireneusza z Lyonudr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:3018:00Marian Kurdziałek a neoscholastyczny model studiów mediewistycznychprof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:3018:00Problem definicji w prototetyce Stanisława Leśniewskiegodr Ryszard Miszczyński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz17:3018:00Zdolność do bycia odpowiedzialnym osób z zaburzeniami psychicznymidr Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz17:3018:00Afordancja a urojeniadr Maja Białek (Uniwersytet w Białymstoku)17:30 - 18:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz17:3018:00Między materializmem i idealizmem. Szkic integrującej koncepcji rozwoju społecznegodr Mieszko Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:3018:00zmiana terminuProblem zastosowania kategorii blameless wrongdoing w etyce deontologicznejAleksander Trubiłowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz17:3018:00Rozumienie analogatu głównego w analogii atrybucji i analogii proporcjonalności transcendentalnejks. dr Kazimierz Gryżenia SDB (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:30 - 18:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

śr11wrz17:3018:00„Oswajanie” z filozofią poza ośrodkami akademickimidr Piotr Iwański (Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny w Busku-Zdroju)17:30 - 18:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz17:3018:00Pojęcia zależności i niesamodzielności we wczesnej fenomenologii polskiejdr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

śr11wrz17:3018:00Sprawiedliwość okresu przejściowego a przemoc okresu przejściowegodr hab. Karol Chrobak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:3018:00Spór o status "pomiędzy" w osobowej relacji - ujęcie Martina Bubera i Józefa Tischneradr Inga Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz17:3018:00Trzy przełomy w estetyce malarstwa: naturalistyczny, antynaturalistyczny i neonaturalistycznydr hab. Józef Tarnowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz17:3018:00"Trzeci" Wittgenstein o systemie przekonańdr Jacek Ziobrowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz17:3018:00Zaburzenia psychiczne w perspektywie ewolucyjnej. W stronę naturalistycznej koncepcji psychopatologiidr Marcin Rządeczka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz17:3018:00Sokrates w ujęciu Stefana Pawlickiegomgr Anna Droś (Uniwersytet Zielonogórski)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz17:3018:00Nasycenie technologii wartościami: teoretyczne i praktyczne wyzwaniadr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz17:3018:00Droga człowieka do Boga w filozofii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz17:3018:00Problem mistycznej nie-etyczności Ostatecznej Rzeczywistości w dialogu Thomasa Mertona i Daisetzo T. Suzukiego w kontekście uwag Alberta Schweitzeramgr Michał Płóciennik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz17:3018:00Czy przyroda ma samoistną wartość?dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)17:30 - 18:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz17:3018:00Zagadnienie odpowiedzialności w relacji człowiek-przyrodadr Michał Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz17:3018:00Muzyka jako droga ku wyzwoleniu - reprezentacja muzyki w filmiedr hab. Małgorzata A. Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz17:3018:00zmiana terminuSpór o intuicję: Dostęp do abstrakcji czy uzasadnienie przekonań?dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz17:3018:00Jurysprudencja w rozważaniach o źródłach prawa. Praktyka i teoria europejskich tradycji prawnychmgr Przemysław Andrzej Lewicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:3018:00Porządek poznania a porządek wykładu, czyli kilka uwag metodologicznych na temat oksfordzkich komentarzy do "Parva naturalia" z XIII w.dr Monika Mansfeld (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:3018:00Kłopoty z dydaktyczną genezą tekstów średniowiecznych. Kim jest „magister” w kwestiach Stefana Langtona?dr Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:3018:00O Bogu, który był. Próba przezwyciężenia opozycji: teizm – ateizmdr Mieszko Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz17:3018:00Czy sztuczna inteligencja (AI) to kwestia wiary?mgr Piotr Bułka (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz17:3018:00Filozofia zen w japońskiej ceremonii parzenia herbatyKamilla Anna Kufajew (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz17:3018:00Myśl Pawła Hulki-Laskowskiego w perspektywie teorii krytycznejmgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz17:3018:00Redukcja stopnia abstrakcji wybranych pojęć matematycznych w oparciu o A. Tarskiego system geometrii bezpunktowejdr Grzegorz Sitek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz17:3018:00Rozum i natura w filozofii Immanuela Kanta i Barucha Spinozymgr Wojciech Kozyra (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz17:3018:00Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej filozofii człowiekadr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz17:3018:00Teleologiczne i kauzalne wyjaśnienie działania według "Intention" G. E. M. Anscombelic. Agata Machcewicz-Grad (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz17:3018:00Metaindukcjonizm -dylemat Hume'a. Czy falsyfikacjonizm Poppera jest rozwiązaniem problemu Hume'a?dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz17:3018:00Dwa modele rozumienia emocji w polityce – J. Ardern vs. D. Trumpdr Monika Mazur-Bubak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz17:3018:00Metody ilościowe i jakościowe w psychologii.mgr Mateusz Lisowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz17:3018:00Filozofia jako antropologia człowieka przyszłościlic. Konrad Wyszkowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz17:3018:00Wyrażenia egzemplarzo-zwrotne - formalizacja w stylu Montaguedr Piotr Wilkin (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz17:3018:00Inferencjalizm i kolistośćdr Bartosz Kaluziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz17:3018:00Swarmcheck: komputerowe wspomaganie kolektywnego przetwarzania argumentacji i gromadzenia wiedzydr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto), mgr Marcin Woźniak (Swarmcheck), mgr Agnieszka Proszewska (Reason Drill)17:30 - 18:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz17:3018:00Nowy Realizm kontra Krytyczny Realizm: Zapomniana odsłona tradycyjnego sporudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz17:3018:00Rosja XIX/XX wieku w dziełach Lou Andreas-Salomémgr Katarzyna Turonek-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski)17:30 - 18:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz17:3018:00Waltera Burleya poglądy na życie (biologiczne)dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:3018:00Doświadczenie religijnedr Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz17:3018:00Listy z PRLdr hab., prof. nadzw. Piotr Bartula (Uniwersytet Jagielloński)17:30 - 18:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz17:3018:00zmiana terminuDialektyka Platońska w perspektywie "Fileba"dr Dariusz Olesiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:3018:00Jak dojrzewa rewolucjonistka, czyli opowieść o „Matce”/ Matce GorkiegoDorota Halina Kutyła17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz17:3018:00Gottfrieda Wilhelma Leibniza teoria wszystkiego. Uwagi o "Hypothesis physica nova"lic. Adam Skowron (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz17:3018:00zmiana terminuCzy istniała średniowieczna estetyka? Krytyczna analiza poglądów Andreasa Speeradr hab. Jacek Dębicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)17:30 - 18:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

Font Resize