Polski Zjazd Filozoficzny

czas 17:00-17:30

wrzesień

wt10wrz17:0017:30Nieśmiertelna natura człowieka. XV-wieczna kontynuacja obrony niezniszczalności duszy jednostkowejdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz17:0017:30Intencje a pragnienia i przekonaniadr Marta Zaręba (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz17:0017:30O filozoficznym problemie efektu Knobe'aprof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz17:0017:30O pojęciu systemu Fregegodr Tomasz Albiński (Gnieźnieńska Szoła Wyższa Milenium)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz17:0017:30Dojrzałość moralna w powieści Jane Austen "Duma i uprzedzenie"dr hab. Anna Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz17:0017:30Prawo karne w obronie moralności, obyczajów i kultury społeczeństwa? O konserwatywnej interpretacji moralizmu prawadr Maciej Juzaszek (Akademia Leona Koźmińskiego)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:0017:30Legendy miejskie a procesy sensotwórcze?dr Ewa Rosiak-Zięba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz17:0017:30Model matematyczny jako narzędzie, do analizy logicznych następstw (subiektywnych) wyborów wartości godności osoby. Analiza wybranych przypadkówmgr Karolina Tytko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz17:0017:30Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowadr hab. Grzegorz Grzybek, prof.. UR (Uniwersytet Rzeszowski)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz17:0017:30Etyka biznesu w Wietnamie i jej kulturowe uwarunkowaniadr hab. Leszek Karczewski (Politechnika Opolska)17:00 - 17:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz17:0017:30O odróżnialności nieodróżnialnych cząstek elementarnych.dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz17:0017:30Wizja nauki w ujęciu Józefa Sołtykowicza – członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiegomgr Sylwia Psica (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:00 - 17:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz17:0017:30John Locke - nowożytny paradygmat naukowy a filozofiaprof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

wt10wrz17:0017:30Argumentacja przez paradeigma w teorii retoryki u Arystotelesa. Dlaczego paradeigma nie jest indukcją?dr Andrzej Stefańczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz17:0017:30Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)17:00 - 17:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz17:0017:30Dynamiczne podejście do fizyki relatywistycznej jako stanowisko relacjonistycznemgr Damian Luty (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz17:0017:30O dwóch tradycjach filozofii techniki w ujęciu Carla Mitchamamgr Kamil Szymański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Katolicki Uniwersytet Lubelski)17:00 - 17:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz17:0017:30Metodologia religii wg J.I.M Bocheńskiegodr Korneliusz Policki (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz17:0017:30„Radykalizm wspólnotowy” a problem konstytuowania wroga w przestrzeni zbiorowościdr hab. Cezary Kalita, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:0017:30Śmierć mózgowa i transplantacja w perspektywie trzech religii – szintoizm, islam, katolicyzmdr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz17:0017:30Temporalny wymiar zaburzeń doświadczenia ja w schizofreniidr hab. Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of Oxford)17:00 - 17:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz17:0017:30Pedofilia a „homo sovieticus”. Etyczne aspekty wykorzystywania seksualnego osób nieletnichdr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz17:0017:30Józef Mehoffer – „św. Barbara” jako struktura poliikonicznadr hab. Maciej Teodor Kociuba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz17:0017:30Zagadki "pokoju wzrokowego": Wittgensteinowska krytyka realizmu pośredniegodr Bogdan Dziobkowski (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz17:0017:30Dyskursywna koncepcja sprawiedliwościdr Dariusz Dańkowski (Akademia Ignatianum)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:0017:30Cztery dekady filozofii dialogu i fenomenologii spotkania w Polsce. Nowe otwarciedr Grzegorz Krupa17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz17:0017:30O mechanizmach i stadiach ideowej ewolucji Solidarności w latach 1980-1989prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:0017:30Relatywizm a konwencjonalizm geometryczny.dr hab. Jan Czerniawski (Uniwersytet Jagielloński)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz17:0017:30Koncepcja uniwersalnego zakresu zbawienia w myśli F. Schleiermacheradr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz17:0017:30Problem klasyfikacji fenomenów psychicznych jako motyw kartezjański w myśli Twardowskiegodr hab. Wojciech Starzyński, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)17:00 - 17:30 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii polskiej

śr11wrz17:0017:30Refleksy świetlne w twórczości Albrechta Dürera a konteksty symboliczne średniowiecznej filozofiimgr Jan Tarnas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)17:00 - 17:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz17:0017:30O próbie ugruntowania swoistej "reguły" morfogenetycznej w toku dynamicznego rozwoju organicznego. Uwagi ogólnedr Dariusz Szkutnik (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz17:0017:30Georgesa Lemaître’a koncepcja relacji nauka-religiadr hab. Dariusz Dąbek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz17:0017:30Wstęp do podsekcji średniowiecznychprof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:0017:30Późnoantyczny ascetyzm chrześcijański jako typ filozofii i jego reminiscencje w kulturze dawnej Rusi (XI-XIII)dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:0017:30Zastosowanie przedmiotów filozoficznych w kształceniu kadr więziennictwadr hab. Krzysztof Wojcieszek (Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki)17:00 - 17:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz17:0017:30Wartość funkcjonalna, czyli jak przesunąć granice uniwersum etycznego w filozofii techniki i filozofii środowiskowej?dr Magdalena Hoły-Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)17:00 - 17:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz17:0017:30W poszukiwaniu podstaw unijno-europejskiego ładu społecznegodr hab. Tomasz Homa (Akademia Ignatianum w Krakowie)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:0017:30"Wyobrażenia i pojęcia" Kazimierza Twardowskiego w nowym kontekście badawczym. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o "relację między procesami wyobrażeniowymi a pojęciami" na styku epistemologii i psychologii (w ujęciu kognitywistycznym)prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz17:0017:30Kwestia zasługi. Problem autorstwa na przełomie XII i XIII w. na przykładzie Kwestii o zasłudze (q. 60) Stefana Langtonadr Magdalena Bieniak-Nowak (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:0017:30Chimery ludzkie. Problem tożsamości indywidualnej jednostki ludzkiejdr Andrzej Zykubek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz17:0017:30Dwa warianty kognitywizmu non-realistycznegomgr Artur Starnowski (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz17:0017:30Pojęcie sztuki w estetyce ewolucyjnejdr Jerzy Luty (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)17:00 - 17:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz17:0017:30Krytyka liberalizmu w ujęciu Carole Patemandr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:0017:30Koncepcja i teoria sztuki w dwunastym stuleciu. Rewizja klasycznego stanowiskadr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:0017:30Koncepcje Tarskiego związane z formalizacją składni metalogiki, ich modyfikacje, współczesne ujęcia i rozwinięciaprof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz17:0017:30Unde malum? Metafizyczna odpowiedź Carla Gustava Jungadr hab. Henryk Machoń, prof. PO (Politechnika Opolska)17:00 - 17:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz17:0017:30Kto jest zobowiązany, gdy wielu jest zaangażowanych?dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Piotr Kulicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz17:0017:30Informacja bazowa w teorii i praktyce naukowych wnioskowań i komunikacji.dr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz17:0017:30Dlaczego chcemy czynić dobro? Filozofia Sophie de Grouchydr Anna Markwart (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz17:0017:30zmiana terminuSztuka i schizofrenia: z tradycji europejskiej l'art brutdr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:00 - 17:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz17:0017:30Czy jest możliwy postludzki personalizmdr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz17:0017:30OntoelektronikaSidey Myoo (Uniwersytet Jagielloński)17:00 - 17:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz17:0017:30Czym jest pentekostalizacja? Etyczne aspekty współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwadr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz17:0017:30Doświadczenie w filozofii egzystencjalnejmgr Martyna Filcek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz17:0017:30Własności wolnej woli w świetle stanowiska Jana Dunsa Szkotadr Martyna Koszkało (Uniwersytet Gdański)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:0017:30Oswajanie patologii matematycznychprof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)17:00 - 17:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz17:0017:30Przemiany analitycznej filozofii językaprof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)17:00 - 17:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz17:0017:30Filozoficzna terapia religiidr hab. Piotr Sikora (Akademia Ignatainum w Krakowie)17:00 - 17:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz17:0017:30W kierunku epistemologii technologii poznawczychdr Marcin Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:00 - 17:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz17:0017:30zmiana terminuPlatońska dialektyka jako model dla krytyki sztukidr Dariusz Rymar (Uniwersytet Śląski)17:00 - 17:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

pt13wrz17:0017:30O wiedzy praktycznej grup kolektywnychdr hab. Rafał Palczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz17:0017:30Koncepcja multiwszechświata - za i przeciwdr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG (Uniwersytet Gdański)17:00 - 17:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz17:0017:30Philipa S. Kitchera koncepcja nauki dobrze urządzonej a teza o antropogenicznych przyczynach zmian klimatu.dr Anna Starościc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz17:0017:30Il n’y a donc pas un temps des philosophes? Spór Bergsona z Einsteinem o istotę czasumgr Anna Kuszmiruk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz17:0017:30zmiana terminuMiejsce dialogu "Parmenides" w dorobku Platonamgr Dariusz Rymar (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Font Resize
Contrast
X