Polski Zjazd Filozoficzny

czas 12:15-12:45

wrzesień

wt10wrz12:1512:45Nowe spojrzenie na niepełnosprawność - filozofia niepełnosprawnościmgr Damian Wyżkiewicz (Polska Akademia Nauk)12:15 - 12:45 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz12:1512:45W stronę epistemologii aktywistycznej: Zapoznany projekt Clarence'a Irvinga Lewisamgr Dominik Jarczewski (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz12:1512:45O efekcie Kuleszowa z perspektywy pragmatykidr Ewa Rosiak-Zięba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz12:1512:45Etyka Wilhelma Diltheyadr hab. Wojciech Torzewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz12:1512:45Koncepcja myśli złożonej Edgara Morina jako odpowiedź na metakryzysdr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)12:15 - 12:45 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz12:1512:45Dynamiczna logika epistemiczna dla wiedzy aktualnejmgr Arkadiusz Wójcik (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz12:1512:45Henry More wobec dualizmu kartezjańskiegodr Dariusz Kucharski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz12:1512:45Heterotopia ciała histerycznegodr Wojciech Mackiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)12:15 - 12:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz12:1512:45Nauczyciel jako nieruchomy poruszyciel. O sposobie kreowania zdziwienia filozoficznego na zajęciach z edukacji filozoficznej metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )12:15 - 12:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz12:1512:45Poznańskie tropy filozofii przyrody i przyrodoznawstwadr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz12:1512:45Pamiętać, odpomnieć czy zapomnieć? – etyczne aspekty odnoszenia się do przeszłościdr Jan Wasiewicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz12:1512:45zmiana terminuTwórcza przemiana w koncepcji drogi twórcydr hab. Marek Kazimierz Siwiec (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz12:1512:45Anarchizm kontrolowany: Jak zjeść ciastko i mieć ciastko w problemie demarkacji.dr Mateusz Kotowski (Politechnika Wrocławska)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz12:1512:45Współczesne koncepcje własnościdr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jageilloński)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz12:1512:45Kontekst kulturowy krytyczno-emancypacyjnych koncepcji gospodarowaniadr hab. Barbara Pogonowska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz12:1512:45Zasada analogii w metafizyce osobydr Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz12:1512:45Czy eksperymentalna filozofia polityki jest strategią wyważania otwartych drzwi?dr Michał R. Węsierski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz12:1512:45zmiana terminuMity, fikcje, proroctwa - elementy filozoficzne w "Alchemii słowa" Jana Parandowskiegodr Sylwia Wilczewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz12:1512:45Fenomenologiczna oczywistość świadomości w świetle badań korpusowych języka polskiego i angielskiegomgr Michał Wyrwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz12:1512:45Allizm, nonizm, meinongianizmdr Maciej Sendłak (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz12:1512:45Na czym polega miłość Boga. Krytyka argumentu z ukrytości J. Schellenbergadr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz12:1512:45zmiana terminuKrzyż i miecz. Narodowy katolicyzm Józefa Marii Bocheńskiegodr hab. Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz12:1512:45Problem Big Data w naukach eksperymentalnychdr hab. Sławomir Leciejewski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz12:1512:45Presupozycje standardowe i niestandardowelic. Maja Kasjanowicz (Uniwersytet Szczeciński)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz12:1512:45Nauka i wiara w argumentacji bioetycznejdr Anna Szklarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz12:1512:45Estetyczna Niewielkośćdr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz12:1512:45The Right to Believe that Only One Religion is True Roger Pouivet (Université de Lorraine & Institut Universitaire de France)12:15 - 12:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

śr11wrz12:1512:45Moralne wartościowanie pojęć deskryptywnych. Analiza efektu Knobe’a z perspektywy etykidr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz12:1512:45Fristonowska zasada swobodnej energii wobec metody uczenia się ze wzmacniaczemmgr Marcin Cichosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz12:1512:45Pojęcie życia w filozofii Lwa Szestowamgr Jan Filcek (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz12:1512:45Czy filozofia jest w stanie zastąpić religię? Filozofie nadziei radykalnej od Nietzschego do Meillassouxprof. dr hab. Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz12:1512:45Wizja sprawiedliwego społeczeństwa w myśli Mirosława Dzielskiegodr hab. Piotr Andryszczak (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz12:1512:45Miejsce intuicji w strukturze matematyki. Analiza rozwoju pojęcia continuum.dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz12:1512:45Definicje legalne jako nakazy rozumienia. Ujęcie pragmalingwistyczne. Łukasz Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz12:1512:45Cielesność zapośredniczona w doświadczeniu atopii źródłem bycia (z) sobądr hab. Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz12:1512:45Czy wciąż potrzebujemy filozofii? Rola filozofii na Uniwersyteciedr inż. Przemysław Chmielecki (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne)12:15 - 12:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz12:1512:45Logika w lubelskiej szkole filozoficznejdr hab. Bożena Czernecka-Rej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz12:1512:45Technika jako narzędzie filozofowania? Fronetyczna etyka robotów jako filozofia in silicodr hab. Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr Roman Krzanowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)12:15 - 12:45 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz12:1512:45Natura ludzka a problem źródła zła według „Jin-si-lu” Zhu Xiegodr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz12:1512:45Filozofia w "Bibliotece" Focjuszadr Magdalena Jaworska-Wołoszyn (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz12:4513:15Heuristics vs. Philosophical Problems: Is There Always a Rational Solution to Everything?mgr Tommaso Ostillio (Uniwersytet Warszawski), mgr Michał Bukat (Akademia Leona Koźmińskiego)12:45 - 13:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Gości Zagranicznych/Foreign Guest Section

czw12wrz12:1512:45Psychopatologia w ujęciu A. Kępińskiego w świetle fenomenologiczno-hermeneutycznej antropologii P. Ricoeuradr Robert Grzywacz (Akademia Ignatianum w Krakowie)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz12:1512:45Kilka uwag dotyczących podmiotowościdr Agnieszka Salamucha (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz12:1512:45O źródłach i przekładzie traktatu De sex inconvenientibusdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz12:1512:45Metafilozofia a metaforyczność dyskursu filozoficznegoprof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz12:1512:45Pułapki Etyki Stosowanej - studium przypadku Autonomicznych Robotów Bojowychmgr Maciek Zając (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz12:1512:45My i Nicdr hab. Piotr Bartula, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz12:1512:45Prozopopeja i historiamgr Grzegorz Wiończyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:45 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz12:1512:45O pewnej próbie formalizacji rozumowań praktycznychmgr Paulina Wiejak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz12:1512:45Argument języka prywatnego a zakres świadomości metajęzykowej prywatnego lingwistydr Marcin Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)12:15 - 12:45 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz12:1512:45Poznając budujemy mosty. Pojęcie niszy poznawczej w filozoficznych podstawach kognitywistykidr Konrad Werner (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

czw12wrz12:1512:45Modyfikacje obecności: estetyczna analiza zjawiska 'co-livingu' Bogna J. Gladden-Obidzińska 12:15 - 12:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz12:1512:45O tym, co wynika z krytyki praw człowiekadr Magdalena Gawin (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz12:1512:45U podstaw nowej humanistyki. "Kultura" i "osoba/osobowość" jako nowe kategorie badawczo-interpretacyjne w polskiej myśli dwudziestolecia (na wybranych przykładach)dr hab. Bogumiła Truchlińska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz12:1512:45Wpływ Kościoła i chrześcijaństwa na postęp techniczny w Europie średniowiecznejdr Jacek Kwaśniewski 12:15 - 12:45 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz12:1512:45Samoświadomość człowieka w epoce przełomudr Paweł Wójs (Uniwersytet Pedagogiczny)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz12:1512:45Nietypowe odmiany ekstazy mistycznej: K. Rahner, G. Bataille i W. Krysiakmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:45 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz12:1512:45Czy prawda zawsze jest piękna, czyli jak wartości estetyczne mogą stać się przeszkodą epistemologicznądr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), mgr Magdalena Łata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz12:1512:45Chrześcijańska wiara religijna a teoria cnótdr Paweł Pijas (Uniwersytet Gdański)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz12:1512:45Pronoia i theurgia - znaczenie koncepcji opatrzności w uzasadnieniu racjonalności obrzędów teurgicznych u Jamblicha i Proklosadr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz12:4513:15Wiedza ekspercka w filozofii psychiatrii na przykładzie sposobu diagnozowania zmiany osobowejdr hab. Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)12:45 - 13:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz12:4513:15Korpusowa analiza zjawiska werydyczności i faktywności we współczesnej polszczyźnie mgr Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski)12:45 - 13:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz12:4513:15zmiana terminuWspółczesna włoska filozofia polityczna jako filozofia biopolitykidr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)12:45 - 13:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz12:1512:45O zdolnościach cechujących badacza w myśli Tadeusza Kotarbińskiegomgr Dominik Traczykowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)12:15 - 12:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz12:1512:45Ontologia Ludwiga Wittgensteina w interpretacji Bogusława Wolniewiczamgr Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz12:1512:45Janina Hosiasson w Cambridge (1929-1930)prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)12:15 - 12:45 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz12:1512:45Wczesna koncepcja reprezentacji w filozofii Edmunda Husserlamgr Marcin Tomaszkow (VIII Prywatne Liceum Akademickie w Krakowie)12:15 - 12:45 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz12:1512:45Technologia zachowań. Nowy behawioryzm od negantropologii do ważkości materiimgr Adrian Mróz (Uniwersytet Jagielloński)12:15 - 12:45 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz12:1512:45Filozofie Wschodu w oczach ludzi Zachodu – konsekwencje dla koncepcji filozofiidr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz12:1512:45Metafizyczna metoda poznania rzeczywistościdr Mirosław Mylik (Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)12:15 - 12:45 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz12:1512:45Koncepcja o nieskończonej liczbie wszechświatów jako argument na rzecz teizmu, a problem empirycznej rozstrzygalności twierdzeń metafizycznychdr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)12:15 - 12:45 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz12:1512:45Odniesienia do retorycznego etosudr Marcin Koszowy (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Bsc Rory Duthie (University of Dundee), dr Martin Pereira Farina (Institute of Heritage Sciences, Spanish National Research Council)12:15 - 12:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

pt13wrz12:1512:45Czy kognitywistyka jest interdyscyplinarna?dr Przemysław Nowakowski (Polska Akademia Nauk)12:15 - 12:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

pt13wrz12:1512:45Kategoria cielesności w De perlegendis philosophorum libris Piotra Oliviegomgr Jan Maliszewski (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy)