Polski Zjazd Filozoficzny

czas 11:45-12:15

wrzesień

wt10wrz11:4512:15"Bądź sobą!" jako postulat magicznydr Maciej Urbanek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)11:45 - 12:15 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:4512:15Konteksty filozoficzne i kulturowe filozofii ks. Feliksa Jarońskiegoprof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz11:4512:15Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogówmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:4512:15Spór o zasadę personalizmu w lubelskiej szkole etykidr hab. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz11:4512:15Z semantyki logiki zmiany LCG. O definiowalności niektórych klas historii zmian sytuacyjnychdr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz11:4512:15Posthumanistyczne rozumienie rzeczy. Czy to już nowy materializm?dr Katarzyna Krawerenda-Wajda (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz11:4512:15Społeczeństwo konsumpcji i cnoty odwróconedr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:4512:15Ian Hacking a realizm.mgr Krzysztof Tarkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz11:4512:15Dwojaka natura ontologiczna znaków językowych i problem ich wzajemych relacjiprof. dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz11:4512:15System filozoficzno-przyrodoznawczy Roberta Boyle’adr Radosław Kazibut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz11:4512:15zmiana terminuIntencjonalność dzieła sztuki w filozofii kultury Josepha Margolisa a intencjonalność w ujęciu fenomenologii Edmunda Husserla i Romana Ingardenadr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz11:4512:15Etyka i medycyna jako jedyne owoce nauki Kartezjańskiejdr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz11:4512:15Pytanie o technikę Martina Heideggera, dzisiaj - w dobie sztucznej inteligencjidr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz11:4512:15Dylemat nieredukcyjnego fizykalistydr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz11:4512:15Sceptycyzmdr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz11:4512:15Niepewność istnienia Boga a ludzka wolnośćdr Stanisław Ruczaj (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz11:4512:15Koncepcja doświadczenia aksjologicznegodr Justyna Stecko (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz11:4512:15Odmowa świadczenia usług w świetle moralnych podstaw rynkudr hab. Jacek Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz11:4512:15Fenomenologia jako analiza funkcjonalnadr Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz11:4512:15Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osobydr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:4512:15Małżeństwo – kontrakt, prawo czy relacja? Analiza filozoficznadr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:4512:15Debata oksfordzka w dydaktyce filozofiidr hab. Paweł Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:45 - 12:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz11:4512:15Kategoria objawienia w fenomenologii Jean-Luca Marionamgr Szczepan Urbaniak (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz11:4512:15Definicja substancji w nowej njaji i jej użycie w sporze o naturę świadomościdr Małgorzata Ruchel (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Łyczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:4512:15Niezgoda i nieostrośćprof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:4512:15Początki edukacji etycznej - kształtowanie kompetencji potrzebnych do uczenia (się) etykidr Maria Pleskaczyńska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Wilanowie)11:45 - 12:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz11:4512:15Czy dobrzy mogą mniej wiedzieć? Epistemiczny efekt efektu ubocznego a wiedza o konsekwencjach działańmgr Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Kuś (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz11:4512:15Dystynkcja Zahl-Anzahl u Gottloba Fregego. Arytmetyka liczb naturalnych z Anzahl jako terminem pierwotnymdr hab. Eugeniusz Wojciechowski (Uniwersytet Rolniczy)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz11:4512:15Dwie drogi filozofii w Bizancjum. Komentatorzy i dogmatycydr hab. Anna Palusińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:4512:15Synestezja jako strategia przełamywania barier w procesie odbioru dzieła sztuki – teoria i praktykadr Agnieszka Gralińska-Toborek (Uniwersytet Łódzki), mgr Paulina Długosz (Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz11:4512:15O pojęciu dobra z nieustającym odnoszeniem się do gospodarki. Jakie jest aksjologiczne „zaplecze” społeczeństwa collaborative consumption (społeczeństwa wspólnej konsumpcji)?dr Karolina Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz11:4512:15"Każdy filozof ma swojego Kanta" - kantowskie inspiracje w filozofii fizyki Alberta Einsteinadr hab. Wojciech Grygiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz11:4512:15Krytyka oficjalnego chrześcijaństwa w filozofii S. Kierkegaarda i L. Tołstoja - analiza podobieństw i różnicdr Maksymilian Roszyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz11:4512:15New Science of Infinitydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz11:4512:15Rola "Boga i palingenezy" w kształtowaniu się poglądów filozoficznych Augusta Cieszkowskiegomgr Krystian Pawlaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz11:4512:15Droga do zrozumienia śmierci w ujęciu Elizabeth Kübler-Rossmgr Dorota Halina Kutyła (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz11:4512:15Czynnik społeczny w sądownictwie społeczeństwa typu gesellschaft- dysonanse.mgr Magdalena Skoneczna (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:4512:15Myśl chrześcijańska a refleksja filozoficznadr hab. Marek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz11:4512:15Robot humanoidalny jako podmiot czy przedmiot interakcji społecznejmgr Łukasz Sarowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz11:4512:15Treść i normatywność w przetwarzaniu predykcyjnymdr Michał Piekarski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz11:4512:15Istota i typologia złej radości (Schadenfreude)dr Filip Kobiela (Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz11:4512:15Jednostka wobec państwa - dylematy indywidualizmudr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15Standardowa funkcja prawdopodobieństwa a klasyczna relacja wynikaniadr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz11:4512:15Etyka sztucznej inteligencjidr Sebastian Szymanski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz11:4512:15Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej. Filozofowanie którego rzędu ma jeszcze sens?dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz11:4512:15Kryzys wartości we współczesnym społeczeństwie a życie publicznedr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Ciurie-Skłodowskiej)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15zmiana terminuCzyje jest zdrowie publiczne? O normatywnych podstawach etyki zdrowia publicznegodr Zbigniew Zalewski (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)11:45 - 12:15 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz11:4512:15Entropia, ekstropia i etyka.mgr Maciej Żurawski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz11:4512:15Badacz czy użytkownik? Simplikiosa "Komentarz do 'Encheiridionu' Epikteta"dr Krzysztof Łapiński (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:4512:15Odwołania do autorytetu jako ruchy dialogowedr Marcin Koszowy (Uniwersytet w Białymstoku)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:4512:15Normatywne założenia pojęcia innowacjidr hab. Jan Jacko (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:4512:15Recepcja twórczości Mateusza z Krakowa w krakowskim środowisku intelektualnym u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wiekudr Włodzimierz Zega (Polska Akademia Nauk)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:4512:15Święta sekularność Raimona Panikkara jako odpowiedź na kryzys ekologicznydr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)11:45 - 12:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:4512:15Natura czy kultura? Problem Uzasadnienia praw człowiekadr hab. Katarzyna Stępień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15„Kultura ludowa” – pojęcie puste czy realna rzeczywistość?dr Piotr Iwański (Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny w Busku-Zdroju)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz11:4512:15Pluralizm religijny w epoce postmodernizmu Antoni Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:4512:15Problem podmiotowości w antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewiczamgr Iwo Greczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz11:4512:15„No Man’s Land”. Estetyka nieintencjonalnych krajobrazów miejskichdr Jakub Petri (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz11:4512:15"Spór o «podpis w komórce»" - analiza Stephena C. Meyera argumentu na rzecz projektu w przyrodziedr Małgorzata Gazda (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:4512:15Pytanie „Kim jestem ja, tak niestały, byś mimo to, ty liczył na mnie?” jako ognisko filozofii egzystencjalnej Ricoeuradr hab. Jarosław Jakubowski 11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

pt13wrz11:4512:15Wątki religijne w myśli Władysława Stróżewskiegodr Małgorzata Baranowska (Akademia Muzyczna w Krakowie)11:45 - 12:15 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz11:4512:15Mistyczki i mistycy nadreńscy. Podobieństwa i różnicedr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Jaskinia Platona jako wzór i granice kreatywności w kulturzemgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz11:4512:15Infinita nominabilitas. Bóg jako zasada ludzkiej mowy według Mikołaja Kuzańczykamgr Antoni Śmist (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Absolut Leszka Kołakowskiegomgr Joanna Janicka (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz11:4512:15Projekt ontologii dla potrzeb teorii wyobraźnimgr Łukasz Kowalik (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

pt13wrz11:4512:15Filozofia techniki a filozofia politykidr hab. Waldemar Czajkowski, prof. PŚ (Politechnika Śląska)11:45 - 12:15 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz11:4512:15Modalny charakter własności dyspozycyjnychdr hab. Jan Hauska (Uniwersytet Jagielloński)11:45 - 12:15 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz11:4512:15Ultymacjonizm i certyzm jako epistemiczne układy odniesieniadr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz11:4512:15Sądy analityczne z presupozycjamidr hab. Marek Nowak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:4512:15Fenomenologia życia w literaturze i literatura w fenomenologii życia. Stanowisko filozoficzne Anny Teresy Tymienieckiejdr Magdalena Mruszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz11:4512:15From freedom to knowledge and back? Freedom, knowldege and cultural politics in Richard Rorty's viewmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:4512:15Czy Arystoteles miał teorię znaczenia?dr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka