Polski Zjazd Filozoficzny

czas 11:00-11:30

wrzesień

wt10wrz11:0011:30Świadectwo jako płaszczyzna zaufaniadr Maria Pleskaczyńska (Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Wilanowie)11:00 - 11:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:0011:30Problem interdyscyplinarność w badaniach nad techniką na przykładzie teorii krytycznej i studiów nad nauką i technikądr Tomasz Łach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

wt10wrz11:0011:30Zaimki zwrotne i autoreferencja w „Charmidesie”: czy można odnaleźć apercepcję u Platona?mgr Jan Skarbek-Kazanecki (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:0011:30Kształcenie kompetencji filozoficznych poprzez wykorzystanie edukacyjnej gry „Drzewo-słów”dr Katarzyna Kuczyńska (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz11:0011:30Rachunki bisekwentowe w zastosowaniu do logik nieklasycznychprof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz11:0011:30Wstęp do nie-ludzkiej widmontologiidr Andrzej Marzec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz11:0011:30Zło nieusprawiedliwione, zło przejrzyste i pospolite. Refleksja nad fenomenem zła w perspektywie personalistycznejprof. dr hab. Władysław Zuziak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz11:0011:30Czy można uprawiać realistyczną filozofię transcendentalną?dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG (Politechnika Gdańska)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz11:0011:30Program epistemologiczny Kartezjuszadr hab. Przemysław Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz11:0011:30zmiana terminuObiektywna naukowa racjonalność i jej przekraczanie w filozofii Gastona Bachelardamgr Hanna Makurat-Snuzik (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz11:0011:30Podstawy polskiej pedagogikidr hab. Rafał Charzyński (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz11:0011:30Filozofia przyrody jako filozofia procesudr Piotr Leśniak (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz11:0011:30Argument z ukrytości a perspektywa drugoosobowadr Marek Dobrzeniecki (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz11:0011:30Widzieć za pomocą dotyku i słuchu. Na czym polega doświadczenie substytucji sensorycznej?dr Magdalena Reuter (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz11:0011:30Współczesne wyzwania wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesudr hab. Halina Zboroń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz11:0011:30Współczesne dekonstrukcje podmiotu a legitymizacja współczesnego państwadr hab. Arkadiusz Barut (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Topologia osoby a problem identyczności osobowejdr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz11:0011:30Refleksja jako źródło autorytetu: samozobowiązanie i tożsamość praktycznadr Adriana Warmbier (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz11:0011:30Klasyczna i nieklasyczna filozofia nauki.dr hab. Marek Sikora, prof. PW (Politechnika Wrocławska)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz11:0011:30Istnienie człowieka a metafizykadr hab. Piotr Mazur, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz11:0011:30Lekcja zapomnienia: Franklin Ankersmit i Jeffrey Alexander o radykalnym zerwaniu i pamięci przeszłości, do której nie ma powrotudr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Relacja znaczenia i prawdy w kontekście dyskusji na temat normatywności znaczeniadr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:0011:30Idea Boga w późnych pismach Kantaprof. dr hab. Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz11:0011:30Intuicja niezgody w kontekstualizmiemgr Natalia Karczewska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz11:0011:30Czy wiem, co robię? Wiedza sprawcy o działaniumgr Adam Wierzbicki, dr Michał Barcz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz11:0011:30Śmierć organizmu vs. śmierć jako nieodwracalna utrata statusu moralnego człowiekadr Piotr Grzegorz Nowak (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz11:0011:30Normatywność kulturowa i hierarchiczno-strukturalne modele treści według Karola Irzykowskiegodr hab. Maria Gołębiewska, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz11:0011:30Czy religia powinna być tolerowana w szczególny sposób?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Stanisław Kamiński: Logik, historyk logiki i filozof logikidr hab. Gabriela Besler (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz11:0011:30Gnostyckie zrozumienie kierunku rozwoju religii judeo-chrześcijańskiejdr Marek Głogoczowski (Akademia Pomorska w Słupsku, emeritus)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz11:0011:30Myśl J. G. Fichtego oraz F. W. J. Schellinga w twórczości Juliusza Słowackiegomgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz11:0011:30Konsekwencje systemowe antykonwencjonalizmu w filozofii języka mimansydr Monika Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:0011:30Człowiek ma ciało czy jest ciałem? O antydualistycznej antropologii Gabriela Marcelamgr Wojciech Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz11:0011:30Metoda egzegetyczna Orygenesa a szkoła katechetyczna w Aleksandriidr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:0011:30Od wyjaśniania przyczynowego do opisu naukowego i z powrotem: Spektrum kategorii determinacji w kontekście współczesnych nauk przyrodniczychdr Mariusz Tabaczek (Instytut Tomistyczny)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz11:0011:30Racjonalność w dziedzinie prawa w koncepcji Maxa Weberamgr Karol Gregorczuk (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Pojęcie obliczenia a pojęcie dowodu w matematyceprof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

śr11wrz11:0011:30Dylematy nauczania filozofii w szkole średniej. Między teorią i praktykąmgr Zbigniew Zdunowski 11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz11:0011:30Pojęcie "powinności" w filozofii moralnej Immanuela Kantadr hab. Maciej Kaniowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz11:0011:30Adaptacja środowiskowa i adaptacja środowiska w robotyce ewolucyjnejmgr Anna Sarosiek (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz11:0011:30Czym jest, czym nie może być i czym mogłaby być obrazowa teoria sądów logicznychdr Piotr Kozak (Uniwersytet w Białymstoku)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz11:0011:30Rozważania somaestetyczneprof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz11:0011:30Filozofia wobec światopoglądu: Metafilozoficzne dylematy szkoły lwowsko-warszawskiejprof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz11:0011:30Kartka z dziejów średniowiecznej „turystyki naukowej”. O transmisji tekstów modystycznychdr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30Greckie źródła fallibilizmudr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30„Krytyka cynicznego rozumu” P. Sloterdjika w świetle trylogii Y. N. Harari’egomgr Konrad Sikora 11:00 - 11:30 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz11:0011:30Etyka cnót dla samochodów autonomicznychdr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. Robert Trypuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), mgr Michael Musielewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

czw12wrz11:0011:30Benedykta Bornsteina geometryczno-logiczna filozofia pojęć narzędziem w dydaktyce filozofiimgr Paweł Lechowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

czw12wrz11:0011:30Godność ludzka, uprawnienia jednostki i teoria kwantów. Próba zbudowania racjonalnego systemu praw człowiekadr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:0011:30O pewnej analogii dotyczącej wartościdr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz11:0011:30O powszechnikach strukturalnychdr hab. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

czw12wrz11:0011:30Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epokidr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz11:0011:30Religia w kulturzedr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:00 - 11:30 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:0011:30Problem autonomiczności artefaktow technicznychdr Mariusz Szynkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuAuta autonomiczne i ich wyborymgr Dorota Szymborska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30Czy paradoks kamienia powstaje z wnioskowania "a posse ad esse"?dr Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Szczeciński)11:00 - 11:30 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuFilozoficzne intuicje w symbolicznym przekazie kosmogonii Ferekydesa z Syrosmgr Jakub Kiersikowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:0011:30zmiana terminuKluczowe koncepcje Thomasa Kuhna w odniesieniu do fenomenu techniki holograficznej i związanej z nią sztuki holograficznejmgr Agnieszka Banach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz11:0011:30Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka: źródła – koncepcje – znaczenielic. Bartłomiej Krzych (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz11:0011:30Estetyka behawioralna na początku XXI wieku. Powtórne rozważanie kwestii zachowań na tle sztuki, techniki i materiimgr Adrian Mróz (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz11:0011:30Ku filozofii ubogiej. Grotowski jako filozofdr hab. Daniel R. Sobota, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz11:0011:30Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelnościdr hab. Maciej Bała, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz11:0011:30Od idei samorództwa i kosmicznego pochodzenia życia do bilinearnych teorii biogenezydr hab. Adam Świeżyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz11:0011:30Nicolaia Hartmanna stosunek do wolności negatywnejdr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz11:0011:30Czy potrzebujemy metafizyki słów?lic. Antonina Jamrozik, lic. Zuzanna Jusińska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz11:0011:30Kontynentalny mit prawodawcydr Andrzej Malec 11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz11:0011:30Tradycje badawcze w polskiej filozofii chrześcijańskiej - XX i XXI wiekudr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum)11:00 - 11:30 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

pt13wrz11:0011:30Metodologia teorii inteligentnego projektuprof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski, Fundacja En Arche)11:00 - 11:30 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

pt13wrz11:0011:30"Racje serca". O sensowności uczućdr Piotr Janik (Akademia Ignatianum w Krakowie)11:00 - 11:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz11:0011:30Paradoks loterii a klauzula ceteris paribusprof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz11:0011:30W jaki sposób Demiurg tworzy świat podług ideidr hab. Janusz Kaczmarek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz11:0011:30Modyfikowanie genetyczne człowieka w świetle przyszłej eksploracji kosmosudr Konrad Szocik (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13