Polski Zjazd Filozoficzny

czas 10:30-11:00

wrzesień

wt10wrz10:3011:00Kategoria organizmu jako ontologiczny fundament interdyscyplinarności nauk o człowiekudr hab. Zbigniew Pańpuch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

wt10wrz10:3011:00Tradycjonalizm jako filozofia politycznaprof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz10:3011:00Przedmiot filozofii przyrody w świetle fizyki współczesnejprof. dr hab. Anna Lemańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

wt10wrz10:3012:45Znaczenie filozofii Kartezjusza10:30 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz10:3011:30zmiana terminuO integrującej i poznawczej funkcji sztuki w filozofii hermeneutycznejdr Mariusz Oziębłowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)10:30 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

wt10wrz10:3011:00Oświeceniowe korygowanie kartezjanizmuprof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

wt10wrz10:3011:00Klasyczna koncepcja szczęścia: ujęcie Roberta Spaemannadr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

wt10wrz10:3011:00Uproszczona semantyka Kripkego dla pewnych normalnych logik modalnychprof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

wt10wrz10:3011:00Krótka historia o wygaszaniu nadziei z ekskursem w stronę „zwrotu pamięciowego”dr hab. Andrzej Leder, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

wt10wrz10:3011:00Edukacja a autorytet. Zajęcia warsztatowe z filozofiiprof. dr hab. Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

wt10wrz10:3011:00Język z perspektywy logiki i lingwistykiprof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

wt10wrz10:3011:00O pojęciu obowiązku niedoskonałegoprof. dr hab. Wojciech Załuski (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz10:3011:00Filozofia wychowania Mikołaja Reja w "Żywocie człowieka poczciwego"dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

wt10wrz10:3011:00Co to jest charakter fenomenalny percepcji?dr Paweł Zięba (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

wt10wrz10:3011:00Trzy problemy "Bożego ukrycia"dr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

wt10wrz10:3011:00O tzw. manewrze z zasadnej stwierdzalności, kontekstualizmie i problemie Gettieradr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

wt10wrz10:3011:00Prawda - realny cel badań czy złudny miraż?prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

wt10wrz10:3011:00Apologeci greccy II w. o pochodzeniu światadr hab. Jacek Zieliński (Uniwersystet Wrocławski)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz10:3011:00Z metafizyki człowiekadr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

wt10wrz10:3011:00Narracja mitologiczna a problem kształtowania etycznej tożsamości człowiekadr hab. Maria Boużyk, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

wt10wrz10:3011:00Etyka biznesu a etyka intencjidr Maciej Soin (Politechnika Łódzka)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

wt10wrz10:3011:00Człowiek w cyberprzestrzeni – refleksje prospektywneprof. dr hab. Lech W. Zacher 10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz10:3011:00Uporczywa terapia czy terapia medycznie daremna?dr Marcin Ferdynus (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

śr11wrz10:3011:00Ontologiczna interpretacja zasady przyczynowości a transferencyjna koncepcja związku przyczynowego: casus mechanizmu Kozai-Lidowa i układu Algolaprof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

śr11wrz10:3011:00Prezentacja autorskiego programu nauczania etyki dla czteroletniego liceum ogólnokształcącegodr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

śr11wrz10:3011:00Skąd pochodzi dowód matematycznydr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

śr11wrz10:3011:00Performatywność pojęć etycznychdr Karolina Rozmarynowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

śr11wrz10:3011:00Prawda, postprawda i co dalej? Tak naprawdędr hab. Józef Dębowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

śr11wrz10:3011:00Magia robotówdr hab. Maciej Musiał, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

śr11wrz10:3011:00Skrajny arystotelizm ,,Wacława" Juliusza Słowackiegodr Arkadiusz Dul (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

śr11wrz10:3011:00George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religiidr Przemysław Spryszak (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

śr11wrz10:3011:00Izolacja i integracja - z zagadnień estetyki międzykulturowejdr hab. Anna Kawalec, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

śr11wrz10:3011:00Kwestia kognitywnej adekwatności modelu podobieństwa w przestrzeni pojęciowej. Empiryczna analiza porównawczadr Aleksander Gemel (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

śr11wrz10:3011:00O niewczesnych pożytkach z Austinadr hab. Józef Tarnowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

śr11wrz10:3011:00Liberalizm i problem nierównościprof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofia prawa Juliusza Makarewiczadr Sabina Prejsnar-Szatyńska10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00O pojęciu porozumienia semantycznego (samaya, saṁketa) w filozofii indyjskiejdr Ołena Łucyszyna (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz10:3011:00Kulturowe obrazy świata: Odpowiedzialność uczonego w perspektywie humanistyki wyjaśniającej i rozumiejącejprof. dr hab. Barbara Kotowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

śr11wrz10:3011:00Ostatnie świadectwo helleńskiej myśli pedagogicznej. Jamblicha z Chalkis list o wychowaniu dziecidr hab. Marcin Wasilewski, prof. uczelni (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz10:3011:00Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaardadr Andrzej Słowikowski (Instytut Filozofii i Socjologi PAN)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

śr11wrz10:3011:00Antropologia fundamentalna Michaela Landmanna - zamysł, realizacja, perspektywydr hab. Witold Glinkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

śr11wrz10:3011:00O dowodzie w matematyceprof. dr hab. Roman Murawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz10:3011:00O duchowości w świetle filozofiiprof. dr hab. Konrad Waloszczyk (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz10:3011:00Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonudr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Ustalenie autentyczności i czasu powstania źródeł średniowiecznych w świetle świadectw historycznychdr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Źródła poznania filozoficznegoprof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

czw12wrz10:3011:00Jak możemy (etycznie) wartościować technikę?Dr Wojciech Jerzy Bober (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

czw12wrz10:3011:00Wyjść poza okcydentalizm i kanoniczność – o konieczności przezwyciężenia dwóch partykularyzmów w dydaktyce filozofiimgr Michał Płóciennik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)10:30 - 11:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

czw12wrz10:3011:00Dlaczego hazard jest interesujący z filozoficznego punktu widzenia?dr hab. Anna Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

czw12wrz10:3011:00Publiczne aspiracje religii w polskiej filozofii społecznej proweniencji katolickiej okresu międzywojnia – wybrane problemydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

czw12wrz10:3011:00Refleksje o kulturze i religii Yuval'a Noah'a Harari'egodr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewaicza)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

czw12wrz10:3011:00Andrzeja Grzegorczyka filozofia człowieka - próba rekonstrukcjimgr Lucyna Majewska (Uniwersytet Zielonogórski)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

czw12wrz10:3011:00Kultura polityczna a prawa człowiekadr hab., Agnieszka Nogal, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz10:3011:00O nieliteralnym użyciu pytańdr hab. Tomasz Puczyłowski (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

czw12wrz10:3011:00Habitualności w Husserlowskiej teorii świadomościprof. dr hab. Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

czw12wrz10:3011:00Informacyjny charakter zjawisk biologicznychprof. dr hab. Anna Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

czw12wrz10:3011:00Między naturalizmem a religią: Havy Tirosh-Samuelson krytyka transhumanizmudr hab. Marek Wójtowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

czw12wrz10:3011:00Kształt materiiSidey Myoo (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

czw12wrz10:3011:00zmiana terminuNa wyżynach ludzkości. Fundamentalizmu czy antyfundamentalizm polskiej filozofii społecznej początku XX wieku – wybrane konceptydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

czw12wrz10:3011:00Ekspertyza jako problem metodologiczny i etycznydr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

czw12wrz10:3011:00Dlaczego liberalna demokracja nie będzie ani wolna ani godziwa – o liberalizmie, który staje się nieliberalnydr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz10:3011:00Rola retoryki w polityce w ujęciu Richarda Weaveramgr Kacper Sakowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

pt13wrz10:3011:00Doświadczenie Innego: Postkolonialne konfiguracje rasizmudr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofowie pochodzenia żydowskiego związani z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennegodr Anna Smywińska-Pohl (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz10:3011:00Gentilis da Cingoli: Tradycja gramatyki spekulatywnejdr hab. Andrzej Rogalski, prof. PWSTE (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

pt13wrz10:3011:00Problematyka metafizyczna w filozofii Izydory Dąmbskiejdr Zbigniew Orbik (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

pt13wrz10:3011:00Humanizm chrześcijański u przedstawicieli XII-wiecznej paryskiej Szkoły Wiktorynówdr hab. Wanda Bajor, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz10:3011:00Co mówią o przekonaniach loterie?dr hab. Krystyna Misiuna (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

pt13wrz10:3011:00Mistyczna koncepcja przyczynowania bytu w "Gwieździe zbawienia" Franza Rosenzweigadr hab. Katarzyna Kornacka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

pt13wrz10:3011:00Prawo do niewątpieniadr Miłosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

pt13wrz10:3011:00Danetyzacja – implikacje epistemologicznedr hab. Grażyna Osika, prof. PŚ (Politechnika Śląska)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

pt13wrz10:3011:00Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa polskadr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

pt13wrz10:3011:00Czy humanistyka może być nauką ścisłą?, czyli kolejna odsłona sporu naturalizm – antynaturalizmdr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki