Polski Zjazd Filozoficzny

wydarzenia w tej sali

wrzesień

wt10wrz10:3011:00Apologeci greccy II w. o pochodzeniu światadr hab. Jacek Zieliński (Uniwersystet Wrocławski)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:0011:30Zaimki zwrotne i autoreferencja w „Charmidesie”: czy można odnaleźć apercepcję u Platona?mgr Jan Skarbek-Kazanecki (Uniwersytet Łódzki)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz11:4512:15Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogówmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz12:4513:15zmiana terminu„Opusculum de anima” na tle innych starożytnych tekstów o duszydr Karolina Kochańczyk-Bonińska (Uniwersytet Warszawski)12:45 - 13:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz17:0017:30Argumentacja przez paradeigma w teorii retoryki u Arystotelesa. Dlaczego paradeigma nie jest indukcją?dr Andrzej Stefańczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz17:3018:00Czy kategorie to rodzaje bytów? Problemy z ontologiczną interpretacją Arystotelesowskiej teorii kategoriidr Tomasz Tiuryn (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz18:1518:45Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (In De anima, 203,4 -230,25)dr hab. Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

wt10wrz18:4519:15Problem alegorezy stoikówdr hab., prof. nadzw. Mikołaj Domaradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz10:3011:00O pojęciu porozumienia semantycznego (samaya, saṁketa) w filozofii indyjskiejdr Ołena Łucyszyna (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz10:3012:45Filozofie Wschodu10:30 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:0011:30Konsekwencje systemowe antykonwencjonalizmu w filozofii języka mimansydr Monika Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz11:4512:15Definicja substancji w nowej njaji i jej użycie w sporze o naturę świadomościdr Małgorzata Ruchel (Uniwersytet Jagielloński), mgr Marek Łyczka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz12:1512:45Natura ludzka a problem źródła zła według „Jin-si-lu” Zhu Xiegodr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej sympozjum lub panel:Filozofie Wschodu

śr11wrz17:0017:30Wstęp do podsekcji średniowiecznychprof. dr hab. Mikołaj Olszewski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:3018:00Marian Kurdziałek a neoscholastyczny model studiów mediewistycznychprof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:1518:45Czy istnieje filozofia indyjska?dr hab. Paweł Sajdek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:4519:15Dylematy komunikacyjne: o sposobach przekazywania dawnych idei dzisiajdr hab. Piotr Lichacz, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Ustalenie autentyczności i czasu powstania źródeł średniowiecznych w świetle świadectw historycznychdr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30Kartka z dziejów średniowiecznej „turystyki naukowej”. O transmisji tekstów modystycznychdr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:4512:15Recepcja twórczości Mateusza z Krakowa w krakowskim środowisku intelektualnym u schyłku XIV i w pierwszej połowie XV wiekudr Włodzimierz Zega (Polska Akademia Nauk)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz12:1512:45O źródłach i przekładzie traktatu De sex inconvenientibusdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:0017:30Kwestia zasługi. Problem autorstwa na przełomie XII i XIII w. na przykładzie Kwestii o zasłudze (q. 60) Stefana Langtonadr Magdalena Bieniak-Nowak (Uniwersytet Warszawski)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:3018:00Kłopoty z dydaktyczną genezą tekstów średniowiecznych. Kim jest „magister” w kwestiach Stefana Langtona?dr Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:1518:45Liberum arbitrium według Stefana Langtonadr Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz10:3011:00Humanizm chrześcijański u przedstawicieli XII-wiecznej paryskiej Szkoły Wiktorynówdr hab. Wanda Bajor, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)10:30 - 11:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:0011:30Między hermeneutyczną anagoge a retoryczną sublimitas: Jan Kasjan i chrześcijańskie rozumienie wzniosłościdr Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Mistyczki i mistycy nadreńscy. Podobieństwa i różnicedr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz12:1512:45Kategoria cielesności w De perlegendis philosophorum libris Piotra Oliviegomgr Jan Maliszewski (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:0017:30Własności wolnej woli w świetle stanowiska Jana Dunsa Szkotadr Martyna Koszkało (Uniwersytet Gdański)17:00 - 17:30 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:3018:00Waltera Burleya poglądy na życie (biologiczne)dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz18:1518:45Transformacje koncepcji emocji w filozofii średniowiecznejdr Reet Otsason (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz18:4519:15Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkotadr Michał Zembrzuski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)18:45 - 19:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz19:1519:45Historia filozofii jako warsztat filozofia. Tomistyczna koncepcja historii filozofiiprof. dr hab. Artur Andrzejuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)19:15 - 19:45 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Font Resize
Contrast
X