Polski Zjazd Filozoficzny

wydarzenia w tej sali

wrzesień

wt10wrz10:3011:00Tradycjonalizm jako filozofia politycznaprof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Lekcja zapomnienia: Franklin Ankersmit i Jeffrey Alexander o radykalnym zerwaniu i pamięci przeszłości, do której nie ma powrotudr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:4512:15Społeczeństwo konsumpcji i cnoty odwróconedr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz12:1512:45Czy eksperymentalna filozofia polityki jest strategią wyważania otwartych drzwi?dr Michał R. Węsierski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:0017:30„Radykalizm wspólnotowy” a problem konstytuowania wroga w przestrzeni zbiorowościdr hab. Cezary Kalita, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:3018:00Etyka rządu jako wyzwanie dla filozofii politykidr Magdalena M. Baran (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:1518:45Spór o demokrację w świetle zwrotu estetycznegodr Lidia Godek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:4519:15Kant o teleologiidr Jakub Szczepański (Uniwersytet Jagielloński)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00Liberalizm i problem nierównościprof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Czy religia powinna być tolerowana w szczególny sposób?dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:4512:15Jednostka wobec państwa - dylematy indywidualizmudr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz12:1512:45Wizja sprawiedliwego społeczeństwa w myśli Mirosława Dzielskiegodr hab. Piotr Andryszczak (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:0017:30O mechanizmach i stadiach ideowej ewolucji Solidarności w latach 1980-1989prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:3018:00Między materializmem i idealizmem. Szkic integrującej koncepcji rozwoju społecznegodr Mieszko Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:1518:45Perspektywa postliberalna w myśli Johna Milbankamgr Jakub Gużyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:4519:15Stałe i płynne. Od kategorii państwa do figury Wielkiej Przestrzeni w dyskursie Carla Schmittamgr Barbara Barysz (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz10:3011:00Dlaczego liberalna demokracja nie będzie ani wolna ani godziwa – o liberalizmie, który staje się nieliberalnydr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:0011:30Kontynentalny mit prawodawcydr Andrzej Malec 11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15Kryzys wartości we współczesnym społeczeństwie a życie publicznedr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Ciurie-Skłodowskiej)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz12:1512:45My i Nicdr hab. Piotr Bartula, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)12:15 - 12:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:0017:30Krytyka liberalizmu w ujęciu Carole Patemandr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny)17:00 - 17:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:3018:00Dwa modele rozumienia emocji w polityce – J. Ardern vs. D. Trumpdr Monika Mazur-Bubak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)17:30 - 18:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:1518:45Zbagatelizowana teoria - zbagatelizowany irracjonalizm społeczny. Casus koncepcji Vilfredo Pareto.dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (Politechnika Krakowska)18:15 - 18:45 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:4519:15Problem polityk energetycznej i klimatycznej w osi geopolitycznej Północ-Południe w perspektywie filozoficznejdr Cezary Kościelniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz10:3011:00Cnotliwi wyborcy a jakość debaty publicznejdr Artur Szutta (Uniwersytet Gdański)10:30 - 11:00 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz11:0011:30Argumenty za i przeciw formułowaniu polityk publicznych w oparciu o podejście behawioralnemgr Maria Pawińska (Uniwersytet Śląski)11:00 - 11:30 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

pt13wrz11:4512:15zmiana terminuRogera Scrutona pogląd na rolę państwa w ochronie środowiska naturalnegomgr Justyna Kurlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

Font Resize
Contrast
X