Polski Zjazd Filozoficzny

wydarzenia w tej sali

wrzesień

wt10wrz10:3011:00O pojęciu obowiązku niedoskonałegoprof. dr hab. Wojciech Załuski (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:0011:30Współczesne dekonstrukcje podmiotu a legitymizacja współczesnego państwadr hab. Arkadiusz Barut (Uniwersytet Wrocławski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz11:4512:15Małżeństwo – kontrakt, prawo czy relacja? Analiza filozoficznadr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz12:1512:45Współczesne koncepcje własnościdr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jageilloński)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:0017:30Prawo karne w obronie moralności, obyczajów i kultury społeczeństwa? O konserwatywnej interpretacji moralizmu prawadr Maciej Juzaszek (Akademia Leona Koźmińskiego)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz17:3018:00Arbitraż jako prywatna metoda rozstrzygania sporów – w poszukiwaniu filozoficznych aspektów sądownictwa polubownegomgr Damian Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:1518:45Społeczny a normatywny wymiar prawa w perspektywie pragmatyzmu analitycznegomgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

wt10wrz18:4519:15zmiana terminuKondycja post-prawdziwościowa, nauka protestancka, a funkcjonowanie współczesnej politykidr Rafał Paweł Wierzchosławski (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz10:3011:00zmiana terminuFilozofia prawa Juliusza Makarewiczadr Sabina Prejsnar-Szatyńska10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:0011:30Racjonalność w dziedzinie prawa w koncepcji Maxa Weberamgr Karol Gregorczuk (Uniwersytet Gdański)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz11:4512:15Czynnik społeczny w sądownictwie społeczeństwa typu gesellschaft- dysonanse.mgr Magdalena Skoneczna (Uniwersytet Łódzki)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz12:1512:45Definicje legalne jako nakazy rozumienia. Ujęcie pragmalingwistyczne. Łukasz Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:0017:30Dyskursywna koncepcja sprawiedliwościdr Dariusz Dańkowski (Akademia Ignatianum)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz17:3018:00Sprawiedliwość okresu przejściowego a przemoc okresu przejściowegodr hab. Karol Chrobak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:1518:45Analiza idei anarchizmu w teoriach sprawiedliwości międzynarodowejdr hab. Rafał Wonicki (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

śr11wrz18:4519:15Wiele twarzy sprawiedliwości: sprawiedliwość agrarnadr Andrzej Karalus (Politechnika Gdańska)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz10:3011:00Kultura polityczna a prawa człowiekadr hab., Agnieszka Nogal, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:0011:30Godność ludzka, uprawnienia jednostki i teoria kwantów. Próba zbudowania racjonalnego systemu praw człowiekadr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)11:00 - 11:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz11:4512:15Natura czy kultura? Problem Uzasadnienia praw człowiekadr hab. Katarzyna Stępień (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz12:1512:45O tym, co wynika z krytyki praw człowiekadr Magdalena Gawin (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:0017:30W poszukiwaniu podstaw unijno-europejskiego ładu społecznegodr hab. Tomasz Homa (Akademia Ignatianum w Krakowie)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz17:3018:00Jurysprudencja w rozważaniach o źródłach prawa. Praktyka i teoria europejskich tradycji prawnychmgr Przemysław Andrzej Lewicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:1518:45Język prawny ochrony środowiska wobec rzeczywistości, którą opisujeprof. dr hab. Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)18:15 - 18:45 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

czw12wrz18:4519:15O roli pietyzmu w życiu społecznym (na kanwie nauki Św. Tomasza z Akiwinu)dr hab. Paweł Waldemar Skrzydlewski, prof. PWSZCh (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)18:45 - 19:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

Font Resize
Contrast
X