Polski Zjazd Filozoficzny

wydarzenia w tej sali

wrzesień

śr11wrz10:3011:00Ostatnie świadectwo helleńskiej myśli pedagogicznej. Jamblicha z Chalkis list o wychowaniu dziecidr hab. Marcin Wasilewski, prof. uczelni (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:0011:30Metoda egzegetyczna Orygenesa a szkoła katechetyczna w Aleksandriidr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz11:4512:15Dwie drogi filozofii w Bizancjum. Komentatorzy i dogmatycydr hab. Anna Palusińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz12:1512:45Filozofia w "Bibliotece" Focjuszadr Magdalena Jaworska-Wołoszyn (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:0017:30Późnoantyczny ascetyzm chrześcijański jako typ filozofii i jego reminiscencje w kulturze dawnej Rusi (XI-XIII)dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz17:3018:00Teologiczne aspekty zbawczej pedagogii w ujęciu Ireneusza z Lyonudr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

śr11wrz18:1518:45Humanitas Cycerona a pińczowski projekt wychowaniamgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz10:3011:00Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonudr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:0011:30Greckie źródła fallibilizmudr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz11:4512:15Badacz czy użytkownik? Simplikiosa "Komentarz do 'Encheiridionu' Epikteta"dr Krzysztof Łapiński (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz12:1512:45Pronoia i theurgia - znaczenie koncepcji opatrzności w uzasadnieniu racjonalności obrzędów teurgicznych u Jamblicha i Proklosadr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:0017:30Koncepcja i teoria sztuki w dwunastym stuleciu. Rewizja klasycznego stanowiskadr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz17:3018:00Porządek poznania a porządek wykładu, czyli kilka uwag metodologicznych na temat oksfordzkich komentarzy do "Parva naturalia" z XIII w.dr Monika Mansfeld (Uniwersytet Łódzki)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:1518:45Metafizyczne podstawy myśli politycznej Jana Wiklifadr Janusz Kucharczyk (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:4519:15Czy i po co upowszechniać średniowieczną kosmologię?mgr Paweł Superat (Uniwersytet Śląski w Katowicach)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

czw12wrz18:4519:15zmiana terminuZasada “możliwości szlachetniejszego” (imkān al-ashraf) w filozofii Mułły Sadry (zm. 1635) i jej starożytna genezadr Agnieszka Erdt (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz10:3011:00Anzelm z Canterbury: natura, porządek, Bógdr Monika Malmon (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)10:30 - 11:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:0011:30Nieznany traktat Jana Aurifabera o zdarzeniach przyszłych przygodnych (Erfurt CA. 2° 346, fol. 29ra-30rb)mgr Łukasz Tomanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz11:4512:15Infinita nominabilitas. Bóg jako zasada ludzkiej mowy według Mikołaja Kuzańczykamgr Antoni Śmist (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:0017:30zmiana terminuMiejsce dialogu "Parmenides" w dorobku Platonamgr Dariusz Rymar (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:00 - 17:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

pt13wrz17:3018:00zmiana terminuDialektyka Platońska w perspektywie "Fileba"dr Dariusz Olesiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)17:30 - 18:00 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Font Resize
Contrast
X