Dojazd, miejsce obrad i bagaże

Recepcja i rejestracja Uczestników
poniedziałek – hall Gmachu Głównego KUL
wtorek-sobota – hall Centrum Transferu Wiedzy

Uroczysta Inauguracja Zjazdu
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL

Obrady XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego
będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, a także w Gmachu Głównym KUL i w Collegium Joannis Pauli II na terenie Kampusu Głównego KUL w Lublinie.

Posiłki i serwisy kawowe

Schemat posiłków

Poniedziałek
Uroczysta kolacja 19.00-21.00

Wtorek-piątek
Kawa 11.30-11.45
Obiad 13.00-15.00
Kawa 17.30-17.45
Kolacja 19.00-21.00

Sobota
Kawa 10.30-10.45
Posiłki – Collegium Jana Pawła II – hall na parterze